Herdenking

Op zondag 10 januari is het 10 jaar geleden dat onze overheid met groot machtsvertoon startte met het ontruimen van het Schinveldse bos.

GroenFront en de vereniging Stop Awacs Overlast zullen op zondag 10 januari aanstaande om 15.00 uur in een korte plechtigheid het feit herdenken dat er 10 jaar geleden dankzij massaal verzet 14 ha bos is gered en 6 ha natuurschoon illegaal gekapt werd in opdracht van de Awacsbasis en door het ministerie van VROM.

Deze plechtigheid zal gehouden worden bij de oude beuk welke midden in het bos staat. Het is een herdenking maar ook een waarschuwing tegen verdere afbreuk van ons leefklimaat. Want de overlast is ondanks vele beloften en de klimaattop in Parijs nog steeds enorm, ongezond en schadelijk aanwezig!

Een goed Begin!!!

Het kan je zomaar overkomen: de ene dag oefenvluchten boven een van de dichtst bevolkte gebieden van Nederland, de andere dag vlieg je naar de VS om daar, in het hete woestijnzand, de eeuwige rust te vinden. Dat overkwam onlangs drie Awacs-toestellen gestationeerd op de basis in Geilenkirchen. Stop Awacs is van mening dat alle toestellen van dit type, zo snel mogelijk, buiten gebruik moeten worden genomen. Vervanging van de huidige verouderde toestellen wordt voortdurend afgewezen vanwege de hoge kosten. Defensie wil met de resterende Awacs-vloot door blijven vliegen tot 2035 terwijl in de VS deze toestellen, o.a. na protesten vanuit de bevolking, wél vervangen zijn door een minder belastend radarvliegtuig. Niemand weet hoe hoog de schade is die, sinds 1980, veroorzaakt is door de huidige vloot en wat de gevolgen zullen zijn in de toekomst, mocht de NAVO nog twintig jaar blijven vliegen met haar huidige oldtimers. Militairen neem ook hier de omwonenden serieus en laat het niet bij het afdanken van slechts drie toestellen!!IMG_6446

Rechtszaak 24 april

U kunt zich nog aanmelden voor de rechtszaak van 24 april in maastricht.
En mochten er nog mensen zijn die nog geen bericht hebben ontvangen omtrent het vertrek.
kunnen ook een mail sturen naar stopawacs@live.nl
let op er kunnen nog maar een beperkt aantal mensen met de bus mee.

Nieuwe burgemeester, nieuwe bomenkap?

 

Al jarenlang strijdt de Vereniging Stop Awacs Overlast zij aan zij met de gemeente Onderbanken in het terugdringen van de awacs overlast.

Tot 2005 lukte dat goed, maar toen trad dhr Meijers af als burgemeester. Door de provincie werd de heer Zuidgeest van PvdA huize benoemd als plaatsvervangend burgemeester en blijkbaar kreeg deze de opdracht mee om de bomenkap te realiseren. De gevolgen zijn wereldwijd bekend, schande.

Weer is in Onderbanken een burgemeesterswisseling aan de orde. De huidige burgemeester mevrouw Clermonts gaat vertrekken en zal door een tijdelijke burgemeester worden vervangen. In dit geval de door de provincie aangewezen mevrouw O.Wolfs van de PvdA.

De vraag hierbij is of dit weer een veeg teken is ter voorbereiding van een nieuwe bomenkap? Tenslotte zal het college en de raad, met dan als voorzitter mevrouw Wolfs, ter zijner tijd het stuk behandelen over de handhaving van het verbod van hernieuwde bomenkap. Jammer dat de gebruikelijke procedure voor een voordracht uit de raad niet is gevolgd, maar laten we mevrouw Wolfs warm verwelkomen en meegeven dat kappen niet aan de orde kan zijn! Ook niet bij een plaatsvervangende burgemeester,tenslotte is voorkomen beter dan genezen. Ook een burgemeester van Onderbanken stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, dus gaan wij er ook van uit dat de PvdA geleerd heeft uit de gebeurtenissen rond de kap, waarbij deze partij geen glorieuze rol speelde.

Boeing van Obama

De staats Boeing van president Obama gaat volgend jaar naar het museum. De zeer luxe vliegkist is 30 jaar oud en dan moet je hem afdanken en vernieuwen.

Dat klopt meneer de president. En daarom mag  de awacsbasis voor ons ook ingeruild worden voor een open lucht museum.
Na 34 jaar herrie is het mooi geweest, toch meneer de president? Ook in onze regio.

And have a nice day

A.Triest