Rechtszaak

 

Beste mensen

Na onze brief van 8 juli 2014 waarin wij u geïnformeerd hebben over onze nog te voeren rechtszitting over een passende regeling over de meer dan 30 jaar durende overlast en schade als gevolg van de Awacs vluchten, werd het stil. Naar aanleiding van de vele telefoontjes van onze appelanten moeten wij deze helaas teleurstellen wij hebben tot op heden nog geen enkele reactie van de rechtbank mogen ontvangen hierover. Wij gaan er van uit dat alle 182 appelanten individueel een uitnodiging hiervoor zullen ontvangen.

J.Fijnaut

Voorzitter

Nieuw RIVM rapport

Er is weer een nieuw RIVM-rapport ‘Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen’ uit (het laatste dateerde van 2008). Klik hier voor het volledige rapport:  RIVM-rapport 630028011 2014

Een stukje uit de publiekssamenvatting:
“Het RIVM heeft onderzocht wat voor invloed het geluid van militair vliegverkeer (onder andere AWACS) heeft op de gezondheid van inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis. Daaruit blijkt dat tussen 2002 en 2012 de omvang van de hinder met ongeveer de helft en de omvang van de gezondheidseffecten met bijna twee derde zijn afgenomen. Deze daling gaat gelijk op met het afgenomen aantal vliegbewegingen, en daarmee naar alle waarschijnlijkheid, met de blootstelling aan geluid van militair vliegverkeer. Maar nog steeds heeft een deel
van de bewoners last van ernstige geluidhinder. Daarnaast heeft een aantal inwoners last van een hoge bloeddruk of ondervindt hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, beroerte) door het geluid van militaire vliegtuigen.
Met dit onderzoek is niet aan te tonen of de verhoogde kans op sterfte door een beroerte een gevolg is van het militair vliegtuiggeluid. Het kan ook niet worden uitgesloten, aangezien er een aanwijzing is voor een verhoogde kans op sterfte door een beroerte in het gebied waar de blootstelling aan militair vliegtuiggeluid het hoogst is. Er zijn meerdere factoren die een beroerte kunnen veroorzaken, zoals iemands leefstijl. Gegevens over deze factoren bij de bevolking zijn niet bekend. Er zijn geen signalen gevonden voor een verhoogd risico op sterfte door alle hart- en vaataandoeningen samen.”

Dat betekent dus ook omgekeerd dat wanneer het aantal vliegbewegingen weer toeneemt, ook de gezondheidsklachten weer zullen toenemen!

Vragen over AWACS versus vlucht MH17

Zoals bekend is AWACS in 1982 in Geilenkirchen  operationeel geworden om de toen oostelijke grens te bewaken ten tijde van de koude oorlog. Sinds het einde van de koude oorlog worden deze vliegtuigen ingezet in conflictgebieden maar ook  om bij voorbeeld het paus bezoek of een wereldkampioenschap te bewaken. Dit heeft in het verleden niet weten te voorkomen dat er toch aanslagen gepleegd werden zoals in Madrid en Londen. Lees verder

Reactie n.a.v. bericht over Groenfront in de Volkskrant 11 juli

GroenFront wordt in één adem genoemd met internationale terroristen met als “wapenfeiten”: de strijd tegen de Betuwelijn, het kappen van 6 hectare Schinvelds bos en protestacties tegen de aardbevingen in Groningen.

De bomenkap in Schinveld, ten behoeve van de Navo,  was volgens de Nederlandse rechter illegaal en de Staat is daarvoor, tot in hoogste instantie,  veroordeeld.
GroenFront heeft in 2006 meegestreden tegen deze illegale daad van onze eigen overheid. Wie is hier de  terrorist?
De inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg weten het antwoord!! GroenFront bedankt, jullie zaten in de bomen waar wij niet in durfden te klimmen !!!

Herinneringen (ingezonden brief)

Ik kan mij de tijd nog wel herinneren dat ik s ‘morgens door een leuk muziekje
wakker gemaakt werd en dat we rustig van ons ontbijt konden genieten, dat we
ongestoord buiten konden zitten genietend van de stilte of van het gezang van
vogels. Dat we samen met vrienden in de tuin konden barbecueën en verhalen van
vroeger vertelde. Lees verder

Rechtzaak 12 mei in Maastricht

Sinds de oprichting van vereniging Stop AWACS Overlast heeft deze zich ingezet om de onrechtvaardige situatie, het vliegen met wereldwijd verboden vliegtuigen, aan de kaak te stellen. Deze situatie werd in 2006 nog eens verergerd door het kappen van 6 ha bos waardoor de vliegtuigen lager en langer over het dichtbevolkte gebied van Schinveld en Brunssum konden vliegen. Lees verder

Awacsbasis blijft leugens verspreiden

Volgens de basis verdwijnen er vanaf 2018 circa 600 banen.
Deze banen zullen helemaal niet verdwijnen. Militairen worden immers gewoon elders gestationeerd. Zo gaat dat nou eenmaal bij de NAVO.

Er sterven jaarlijks wel 600 burgers als gevolg van de schadelijke uitstoot van deze vliegtuigen. Hierover worden echter geen mededingen gedaan.
Een basis die de hele regio verziekt, daar hoor je niemand over.

De overheid is laf, ze laten al meer dan 32 jaar de terroriserende geluidsoverlast van rond de 110 dBa en kankerverwekkende uitstoot toe.

AWACS NACHTVLUCHTEN

 

Awacs grijpt alles aan om de bevolking uit hun slaap te houden.
Onze regering beschermd  wel oorlogszuchtige wereld leiders.
Maar de bevolking van Parkstad laten ze aan hun lot over.
Rond de 110 DbA scheren de Awacs vliegtuigen midden in de nacht over het op een na dichtstbevolkte gebeid van NL.