Rechtbank Roermond heeft geen boodschap aan de jaren durende ellende van Nederlandse omwonende rondom Awacs basis Geilenkirchen.

BRUNSSUM – De vereniging Stop AWACS is niet te spreken over de houding van de rechtbank Roermond in de zaken rond het almaar aanhoudende vliegtuiglawaai boven Schinveld en Brunssum. Keer op keer krijgt de vereniging naar eigen zeggen ongelijk van de rechtbank in Roermond, om uiteindelijk keer op keer in het gelijk gesteld te worden door de Raad van State. Gisteren besliste de rechtbank na maandenlang getreuzel dat Defensie geen nieuw bos hoeft aan te leggen na het illegaal kappen van zes hectare bos tien jaar geleden. En Onderbanken mag het Rijk niet dwars zitten als er opnieuw gekapt wordt. Voor de vereniging is de maat vol. Ze zet vandaag de feiten op een rijtje. Lees verder

Verslag Rechtszaak 9 juni 2016 Te Roermond

Soms lijkt de tijd stil te staan….

Dat gevoel kregen de bestuursleden van de vereniging Stop Awacs op donderdag 9 juni tijdens de zitting bij de Rechtbank in Roermond waar de vereniging de stopzetting eist van Awacsvluchten, boven Nederland, met méér dan 88dB geluidsoverlast. Voor elke overtreding vraagt zij een boete van Euro 100.000

Lees verder

Daar gaan we weer!

 

Defensie past haar aanpak aan: geen volledige kaalslag meer, zoals in 2006, waar een stuk Schinveld bos, voor de komende decennia, volledig naar de Filistijnenen werd geholpen, mede door de inzet van zware bosbouwmachines. Nee, nu wordt de kap verpakt als “”onderhoud en beheer””. Want STARO heeft, in opdracht van Defensie, een rapport opgesteld dat de voorgenomen kap plaatst in een groter geheel. Immers ook in de toekomst zal de boomhoogte binnen de funnel een punt van zorg blijven.

Lees verder

Defensie laat meer bomen kappen bij vliegveld

DINSDAG 03 MEI 2016 | 15:48 | ANP
DEN HAAG (ANP) – In een Zuid-Limburgs bos moeten meer bomen worden gekapt wegens een nabijgelegen militair vliegveld in Duitsland. De te hoge bomen staan verspreid over 6,8 hectare van het bosgebied In de Roet, dat eigendom is van het ministerie van Defensie.

De bomen zijn een obstakel voor de AWACS-vliegtuigen die landen of opstijgen van de nabijgelegen NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Tien jaar geleden waren 6 hectare afgezaagd, wat tot protesten leidde. Daarna is er geen onderhoud meer gepleegd. De NAVO hamert echter op goed bosbeheer met het oog op de vliegveiligheid.

Defensie presenteerde dinsdag een onderhoudsplan voor het gebied waarvan de begroeiing laag moet blijven. Het ministerie wil niet alleen te hoge bomen kappen. Ook het ‘dichtgroeien’ van het bos wordt aangepakt, om te voorkomen dat zeldzame planten en dieren in de verdrukking komen.

Vertegenwoordigers van de actiegroep Stop AWACS willen de nieuwe kap onder geen voorwaarde toestaan. ,,Als Defensie doorzet, gaan we de bossen weer bezetten”, zei Nico Trommelen van de actiegroep. ,,Kap betekent dat de radarvliegtuigen nog lager kunnen vliegen, nog meer lawaai maken en meer brandstof kunnen lozen boven Schinveld en Brunssum. De bossen zijn onze geluidsbuffer.”

Stop AWACS vindt dat eerst de vliegbasis moet worden aangepakt. ,,De landingsbaan verleggen, en stillere motoren. En daar wil de NAVO niet aan”, aldus Trommelen.

Persbericht n.a.v. uitspraak Raad van State

Nadat de Raad van State op 23 maart al de Minister van Defensie had veroordeeld wegens de geluidsoverlast van de AWACS (zie persbericht 23 maart) heeft hij vandaag de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu veroordeeld wegens het niet behandelen van de schadeclaims van omwonenden. Geëist was een immateriële schade van € 1.500,- per jaar vanaf het begin van de overlast in de jaren tachtig voor ieder getroffen persoon.

De Raad van State vernietigt de weigering van de Staatssecretaris, waardoor deze verplicht is om binnen zes weken alsnog de claims in behandeling te nemen. Vast staat dat de aanvragen moeten worden behandeld van ruim 180 aanvragers en hun gezinsleden die de procedure aanspanden. Of nog anderen in procedure komen, is nog onduidelijk; dezen kunnen zich tot de vereniging wenden om informatie.
Voorts beraadt de vereniging zich op de wenselijkheid om in beide procedures op grond van het Verdrag van Aarhus op te treden als representatieve vereniging voor alle belanghebbenden.

“IK DOE NIETS OMDAT IK NIKS KAN”

“”Ik doe niets omdat ik niks kan””, was altijd het antwoord van de minister op de klachten veroorzaakt door de verouderde Awacs-toestellen. Al meer dan 36 jaar zijn de inwoners van deze regio en het milieu de slachtoffers van de Navo-basis in Geilenkirchen.

De vereniging Stop Awacs heeft tegen deze uitspraak steeds gestreden omdat zij het hiermee hartgrondig oneens is. Wij verwijten de minister zijn eenzijdige keuze t.b.v. de militaire basis zonder enige zorg voor de burgerbevolking.

In de recente uitspraak van de Raad van State heeft de vereniging gelijk gekregen, de minister zit volledig fout.

De Nederlandse Staat is autonoom over het luchtruim boven Nederland, zij alleen bepaalt wie wel en niet gebruik mogen maken van haar luchtruim.

Op de veelvuldige verzoeken van de veringing Stop Awacs het Nederlandse luchtruim te sluiten voor Awacstoestellen is nooit actie ondernomen door Den Haag.

Het niet sluiten van het luchtruim is volgens de RvS óók een daad en als zodanig moet de minister motiveren waarom hij voor deze optie kiest. Het voortdurend ongegrond verklaren van de bezwaren van de vereniging, is hiermee vernietigd.

Er loopt nog steeds de zaak over een passende regeling voor gedupeerde regiobewoners. De zaak is behandeld door de RvS maar een uitspraak is nog niet gedaan. Wij zien het terugfluiten van de minister en de vraag naar een schadevergoeding als twee zaken die met elkaar verweven zijn.

Opnieuw heeft de vereniging Stop Awacs een oproep gedaan om samen met onze regering rond de tafel te gaan zitten om via overleg tot een oplossing te komen.