Groenfront terug in het bos

Ezels stoten zich géén twee keer aan dezelfde steen. Dat geldt niet voor overheids-exemplaren uit Den Haag. In 2006 was de kap illegaal en werd de overheid veroordeeld, dat feit wordt nu compleet terzijde geschoven. Er ligt weer een kapaanvraag voor een deel van de Schinveldse bossen, de gemeente Onderbanken heeft onmiddellijk laten weten niet mee te zullen werken aan een nieuw verzoek tot kap. De overlast is sinds de vorige kaalslag in 2006 alleen maar toegenomen en heraanplant als compensatie heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De betrokken ministeries spreken ook niet van kap maar van het uitvoeren van een noodzakelijk “‘onderhoudsplan”‘. Dat klinkt sympathieker en verhult het feit dat hoge bomen weer moeten wijken voor AWACS-toestellen. In maart start het broedseizoen en dan is het omzagen van bomen niet meer toegestaan. In de tussenperiode wil GroenFront het bedreigde bos permanent in de gaten houden en daartoe wordt in een boom een observatiepost gebouwd die dag en nacht bewoond zal zijn. Het verzet tegen een nieuwe kap zal groter zijn dan in 2006 toen het NOS-journaal opende met beelden van de ontruiming door de ME. Het zijn weer de mensen van GroenFront die geweldloos de kap zullen proberen te voorkomen, maar kunnen dat alleen als de locale bevolking wederom massaal achter hen gaat staan.

Voorzitter Jac Fijnaut treedt af en ontvangt een koninklijke onderscheiding

De Vereniging Stop Awacs Overlast nam zaterdag 1 oktober op een denderende manier afscheid van haar voorzitter Jac Fijnaut, gesteund door zijn vrouw Fien en familie in zaal Schobben.
De receptie liep uit tot een groot en strijdbaar feest en kreeg een gouden rand dankzij de Koninklijke Onderscheiding die Jac uitgerekt kreeg door de burgemeester van Brunssum, Luc Winants.14481939_1784728421765888_480440522035456960_o-2 Lees verder

Rechtbank Roermond heeft geen boodschap aan de jaren durende ellende van Nederlandse omwonende rondom Awacs basis Geilenkirchen.

BRUNSSUM – De vereniging Stop AWACS is niet te spreken over de houding van de rechtbank Roermond in de zaken rond het almaar aanhoudende vliegtuiglawaai boven Schinveld en Brunssum. Keer op keer krijgt de vereniging naar eigen zeggen ongelijk van de rechtbank in Roermond, om uiteindelijk keer op keer in het gelijk gesteld te worden door de Raad van State. Gisteren besliste de rechtbank na maandenlang getreuzel dat Defensie geen nieuw bos hoeft aan te leggen na het illegaal kappen van zes hectare bos tien jaar geleden. En Onderbanken mag het Rijk niet dwars zitten als er opnieuw gekapt wordt. Voor de vereniging is de maat vol. Ze zet vandaag de feiten op een rijtje. Lees verder

Verslag Rechtszaak 9 juni 2016 Te Roermond

Soms lijkt de tijd stil te staan….

Dat gevoel kregen de bestuursleden van de vereniging Stop Awacs op donderdag 9 juni tijdens de zitting bij de Rechtbank in Roermond waar de vereniging de stopzetting eist van Awacsvluchten, boven Nederland, met méér dan 88dB geluidsoverlast. Voor elke overtreding vraagt zij een boete van Euro 100.000

Lees verder

Daar gaan we weer!

 

Defensie past haar aanpak aan: geen volledige kaalslag meer, zoals in 2006, waar een stuk Schinveld bos, voor de komende decennia, volledig naar de Filistijnenen werd geholpen, mede door de inzet van zware bosbouwmachines. Nee, nu wordt de kap verpakt als “”onderhoud en beheer””. Want STARO heeft, in opdracht van Defensie, een rapport opgesteld dat de voorgenomen kap plaatst in een groter geheel. Immers ook in de toekomst zal de boomhoogte binnen de funnel een punt van zorg blijven.

Lees verder

Defensie laat meer bomen kappen bij vliegveld

DINSDAG 03 MEI 2016 | 15:48 | ANP
DEN HAAG (ANP) – In een Zuid-Limburgs bos moeten meer bomen worden gekapt wegens een nabijgelegen militair vliegveld in Duitsland. De te hoge bomen staan verspreid over 6,8 hectare van het bosgebied In de Roet, dat eigendom is van het ministerie van Defensie.

De bomen zijn een obstakel voor de AWACS-vliegtuigen die landen of opstijgen van de nabijgelegen NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Tien jaar geleden waren 6 hectare afgezaagd, wat tot protesten leidde. Daarna is er geen onderhoud meer gepleegd. De NAVO hamert echter op goed bosbeheer met het oog op de vliegveiligheid.

Defensie presenteerde dinsdag een onderhoudsplan voor het gebied waarvan de begroeiing laag moet blijven. Het ministerie wil niet alleen te hoge bomen kappen. Ook het ‘dichtgroeien’ van het bos wordt aangepakt, om te voorkomen dat zeldzame planten en dieren in de verdrukking komen.

Vertegenwoordigers van de actiegroep Stop AWACS willen de nieuwe kap onder geen voorwaarde toestaan. ,,Als Defensie doorzet, gaan we de bossen weer bezetten”, zei Nico Trommelen van de actiegroep. ,,Kap betekent dat de radarvliegtuigen nog lager kunnen vliegen, nog meer lawaai maken en meer brandstof kunnen lozen boven Schinveld en Brunssum. De bossen zijn onze geluidsbuffer.”

Stop AWACS vindt dat eerst de vliegbasis moet worden aangepakt. ,,De landingsbaan verleggen, en stillere motoren. En daar wil de NAVO niet aan”, aldus Trommelen.