Informatieavond

De berekening van geluid verandert en wij leggen u graag uit wat dit betekent

Wist u dat geluid rondom luchthavens wordt gemeten? Dat gebeurt veelvuldig omdat het informatie geeft over de impact op de omgeving. Er is een verandering op komst en dat laat niet lang op zich wachten. De meeteenheid gaat dit jaar nog veranderen van Ke naar Lden.

In een notendop: Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder De Peel, de overstap voor van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. De Lden is een algemeen gebruikte maat voor de geluidbelasting door luchtvaart, industrie en weg- en treinverkeer. Als Lden een betrouwbaarder beeld geeft van de geluidsbelasting voor omgeving dan is dat een overtuigende reden voor Defensie om in het vervolg te gaan rekenen in deze meeteenheid.

Wilt u meer weten over deze verandering en wat dit betekent voor De Peel, dan bent u van harte welkom om te komen luisteren naar een presentatie die aan Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van De Peel gegeven wordt. Vervolgens gaan we ook graag in gesprek om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat u begrijpt wat er gaat gebeuren en dat het geen technische briefing wordt die alleen maar vraagtekens oplevert. Uw betrokkenheid speelt daarbij een belangrijk rol!

De informatieavond is op donderdag 21 oktober, om 19.30 uur in hotel Schinvelder Hoeve, Brunssumerstraat 65, 6451 CR Schinveld. Inloop vanaf 19.00 uur.

Op verzoek van Defensie zal de heer Hans van der Vlist leiding geven aan dit gesprek. De heer Hans van der Vlist (1947) was onder meer oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-dijkgraaf. Van 2002 – 2010 was hij op het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu eerst directeur-generaal Milieubeheer en daarna secretaris-generaal. Vervolgens was hij plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke commissie die adviseert over milieueffectrapportages. Hij was tot eind 2020 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is tot 1 oktober dit jaar voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

 

NB: Maatregelen vanwege Covid-19

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 voor horecagelegenheden moeten bezoekers van 14 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen tonen.

Wij zullen bij de ingang van de zaal bezoekers vragen hun naam en emailadres op een lijst te noteren ten behoeve van een bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een onverhoopte besmetting. Deze lijst wordt uiterlijk twee weken na deze bijeenkomst vernietigd.

Deze informatieavond is ook op afstand te volgen via een livestreamverbinding via de volgende link: https://vimeo.com/632686756/fc5c673662

Wilt u op een later moment kennis nemen van wat er op deze informatieavond is gezegd, dan kunt u terecht op https://www.defensie.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking/radarvliegtuigen-bewaken-luchtruim

Bestuurslid Hans Hermans overleden

Met grote verslagenheid hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerd bestuurslid Hans Hermans.
Als voormalig huisarts heeft Hans heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de gezondheid van de inwoners.
Wij zullen Hans enorm missen en danken hem voor al zijn inzet voor onze vereniging. 

Komende week vanaf 22 juni tot 30 juni extra Awacs vluchten

Komende week zullen er extra vluchten zijn met de AWACS in de avond- en nachturen.
Het gaat om het oefenen voor het bijtanken van Awacs vliegtuigen in het donker.

Het blijft bijzonder dat men bij de NAVO schijnbaar niet goed kan nadenken.
Als je moet oefenen in het donker, waarom dan in de zomer als het lang licht is?
Waarom niet in de winter, als het al om 17.00 uur donker is?

Blijkbaar is de basis er alles aan gelegen om de bevolking te blijven pesten en het verspreiden van leugens.
Waarom oefenen ze als het mooi weer is en ook altijd rond de tijd dat de mensen de barbecue aan hebben?

Tevens zwijgt men ook maar over al die giftige dampen en stoffen die ze over de bevolking uitstrooien. Om maar te zwijgen over al die hinderlijke herrie.

Parkstad eist klimaatrechtvaardigheid

Klimaatcoalitie Parkstad slaat 14 maart klimaatalarm

Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen van Groningen tot Maastricht luid en duidelijk het Klimaatalarm. Ook Klimaatcoalitie Parkstad doet hieraan mee. “Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten kopen…  We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen, maar als de overheid en bedrijven niet voor de mensen en het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. En wij als burgers kunnen 17 maart kiezen voor een overheid die duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit als prioriteiten beschouwt en daarnaar handelt. Daarom slaan wij als klimaatbezorgde burgers in heel Nederland, ook in Heerlen, op 14 maart om 15:00 uur Klimaatalarm”, zegt Lizzie, een woordvoerder van de Klimaatcoalitie. “Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en onze medeburgers erop wijzen dat zij daarvoor kunnen zorgen in het stemhokje”.

Tijdens de manifestatie in Heerlen staan wij vanaf 14.00 op het Van Grunsvenplein stil voor het klimaat. Verschillende mensen zullen speechen, spreken en de medemens inspireren. Zo zal schrijfster en tevens oud-stadsdichter van Heerlen Amber-Helena Reisig een spoken word performance geven en zullen zowel grootouders als scholieren uit Parkstad zich uitspreken over de huidige klimaat situatie.

Veiligheid staat natuurlijk voorop, wij houden ons dus zoals het hele land aan de corona-maatregelen en zullen ervoor zorgen dat de maatregelen gewaarborgd worden. Wij roepen alle inwoners uit Parkstad op zich aan te melden. Ook vanuit huis, balkon of tuin kun je je stem laten horen. En via de landelijke live-uitzending, Klimaatalarm Live, kun je volgen hoe wij verspreid over het hele land het Klimaatalarm slaan. “Alleen samen kunnen wij een eind maken aan de klimaatcrisis en alleen samen kunnen wij een eerlijk klimaatbeleid eisen”. Aanmelden voor de demonstratie kan via klimaatalarm2021.nl.

Klimaatcoalitie Parkstad is een samenwerking tussen Amnesty Parkstad, BLM Parkstad, FNV Parkstad, Grootouders voor het Klimaat, Internationale Socialisten, Parksjtad in Transitie en Extinction Rebellion. Wij bundelen onze krachten, omdat het hoog tijd is om druk uit te oefenen op de lokale gemeenten en om te laten zien dat ook in Parkstad draagvlak is voor een eerlijk klimaatbeleid. Wij hebben eisen opgesteld voor de gemeenten in Parkstad, zodat er na de demonstratie ook daadwerkelijk concrete stappen worden gezet door de beleidsmakers. Zo eisen wij onder andere dat onze gemeenten zorgen voor meer groene banen, een rechtvaardige sociale transitie en dat er, Parkstad-breed, een burgerberaad voor het klimaat komt. “Dus ook ná de verkiezingen zul je nog van Klimaatcoalitie Parkstad horen!”.

Mail voor meer informatie naar klimaatcoalitieparkstad@gmail.com !
Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram onder de naam Klimaatcoalitie Parkstad.

 

Nomineer Schinveldse Bossen als lawaaierigste stiltegebied

Stop Awacs-overlast gaat door……samen met U

De tijd lijkt te hebben stilgestaan door Corona.  Toch zijn we inmiddels  anders gaan kijken tegen de luchtvaart. Studies rond Maastricht Aachen airport hebben een duidelijk beeld gegeven van de gevolgen van het voortzetten of zelfs uitbreiden van  activiteiten: de inkomsten zullen nooit opwegen tegen de verliezen. De schade aan waardedaling van woningen en het gedeeltelijk wegvallen van inkomsten uit toerisme zijn enorm. Een bodemloze put waarvoor de provincie, als enige eigenaar, opdraait. En sluiten is voor haar geen optie.

Ons verzet  begon in 1980 en anno 2020 waren er helaas geen nieuwe ontwikkelingen in onze strijd tegen de overlast door Awacs-toestellen. Overleg is gevoerd via internet en het geplande bezoek van staatssecretaris Visser aan deze regio is komen te vervallen. Zij sloeg al eerder dit jaar de plank volledig mis in Zeeland en ook nu bestond het gevaar dat zij Oostelijk-Zuidlimburg in de kou zou laten staan door met lege handen vanuit Den Haag af te reizen.
Dat willen de vertegenwoordigers van deze regio voorkomen, er moet geld beschikbaar komen, als Defensie geen oplossing te bieden heeft.

Over enkele maanden zijn landelijke verkiezingen en partijen zullen om uw stem vragen. Kies bewust vóór onze gezondheid en het milieu.

Kom, in de komende weken,  in actie om  uw stem  te laten horen door deelname aan de verkiezing voor het lawaaiigste stiltegebied van Nederland. U vindt nadere informatie op de site: nefom.nl

U geeft dan aan in welke gemeente en provincie het genomineerde “’stiltegebied”’ ligt en wie de herriemakers zijn. Sluitingsdatum is 18 januari om 23.00 uur.

Het bestuur van de vereniging Stop Awacs overlast wenst u een gezond 2021 waarin we samen verder gaan in de strijd om de gezondheid en het milieu in deze regio.

Nieuwe F35 gaan oefenen boven Beekdaelen?

de Vereniging Stop Awacs Overlast behartigt uw belangen inzake de bestrijding van overlast door Awacstoestellen.
De schade aan uw gezondheid, ons milieu, ons woongenot en de enorme vervuiling brengen wij voortduren onder de aandacht van de verantwoordelijken in de regering, met wisselend succes.
Welliswaar zijn er bijvoorbeeld minder vluchten, maar de piekgeluiden blijven ver boven hetgeen als gezond wordt geacht, in bijvoorbeeld de arbeids- of verkeerswet.

Er komen volgens het ministerie geen nieuwe motoren, geen nieuwe vliegtuigen en pas in 2035 zit het, voor de huidige  kisten, erop. Dat jaartal betekent echter niet, dat in dát jaar ook de basis definitief zal sluiten!

MAAR alsof de schade aan onze gezondheid en de overlast nog niet extreem genoeg is,

  • wil de minister nog steeds bos kappen,
  • komen er mogelijk nieuwe straaljagers (F35, de JSF) met nóg meer herrie.
  • en krijgt u geen genoegdoening in de vorm van een passende financiële regeling, isolatie of anderszins.
  • kunnen noodzakelijke plannen voor nieuwe vormen van energie (via windmolens) niet gerealiseerd worden.

Genoeg is genoeg, we zijn het zat. De basis kan eerder sluiten en andere werkgelegenheid is vereist.
Dat laten we horen in Den Haag, in de Awacs-commissie en aan onze kamerleden.

Bent u nog geen lid?

Steun ons, wordt lid en doe mee aan onze acties!

Geef je op via: Vereniging Stop Awacs Overlast, Postbus 193, 6440 AD Brunssum of maak rechtstreeks tien euro over op rekening 19ABNA0574398619 met vermelding van uw naam en adres. Zie ook onze site www.stopawacs.nl

Ja  vóór gezondheid, milieu  en woongenot, néé tegen de Awacs!

Laten we dat ook vreedzaam aan de staatsecretaris van Defensie duidelijk maken, bij haar bezoek op  25 november, waarover meer nieuws volgt via onze website en de pers.