Maandelijks archief: september 2011

Stop Awacs en de Buitenring

In financieel gunstige tijden, toen er nog spraken was van bevolkingsgroei, besloot men tot het aanleggen van een Parkstad Buitenring. Wij weten echter dat de tijden intussen gekeerd zijn en de bevolking alleen nog krimpt in de Z.O-Mijnstreek.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de maximale geluidsbelasting in dit gebied bereikt is, oorzaak daarvan zijn de Awacstoestellen van de NAVO in Geilenkirchen.

Diezelfde  Raad van State buigt zich momenteel over de bezwaren vanuit de regio tegen de aanleg van de Buitenring. De geplande ringweg is een enorme ingreep in het landschap en heeft verregaande consequenties voor mensen, flora en fauna.

Vergeleken met de huidige situatie zal de overlast op sommige plekken minder worden, op andere plekken zal echter het omgekeerde plaatsvinden. Daar groeit de overlast, de Provincie ontkent deze toename niet.  Dat is onacceptabel, het maximum is al bereikt, constateerde de Raad van State in de zaak van o.a. STOP AWACS tegen het ministerie van VROM.

Het Provinciebestuur van Limburg probeert de aanleg van de Buitenring te verdedigen door te gaan “plussen en minnen”. “Hier wat meer overlast, daar wat minder en als, in totaliteit, de berekeningen uitkomen op “minder overlast”,  is de aanleg een goede zaak”, roepen de politici.

Wij, de vereniging STOP AWACS zijn het met deze rekentruc fundamenteel oneens en staan daarom aan de kant van de tegenstanders van de Parkstad Buitenring. De emmer, vol met vliegtuigherrie, loopt al jaren over, nergens mag daar nog iets bij.