Maandelijks archief: december 2011

Slag verloren, strijd gaat door

Helaas heeft de rechter te Maastricht onze eis voor een direct invliegverbod niet ontvankelijk verklaard. Een mooie term waarmee je het bos ingestuurd wordt als burger en weer jaren moet verder procederen.

Gelijk hebben is één, gelijk krijgen is iets anders in dit land.

Maar voor onze vereniging is dit slechts de aanvang van veel nieuwe strijd om een einde te maken aan de gezondheid verpestende AWACS!

Het parlement heeft beloofd dat bij onvoldoende reductie van de overlast een invliegverbod gaat gelden.

Nou dan is het de hoogste tijd.

Samen staan we sterk, uw Vereniging Stop Awacs gaat door!

Het aanbieden van de petitie

Op 20 december ’11 zal een delegatie van het bestuur een petitie aanbieden in Den Haag waarin opgeroepen wordt een eerdere motie nu daadwerkelijk toe te passen: een invliegverbod voor de Awacs-toestellen boven Nederlands grondgebied als de nagestreefde vermindering van de overlast niet zou zijn gerealiseerd. Uw handtekeningen gaan mee om onze eis kracht bij te zetten. De behandeling zal plaatsvinden op 22 december en ook hierbij zullen wij aanwezig  zijn.

Antwoorden verwacht uit Den Haag

Deze week zal, als Den Haag zich dit keer wel aan haar toezegging zou houden, een reactie moeten komen op onze eis voor het uitkeren van boetes t.g.v. termijnoverschrijdingen door de overheid. Mr. Tak heeft, samen met een ruime delegatie van het bestuur van STOP AWACS, uitgelegd dat hierbij de richtlijnen gelden van de hoogste instantie: het Europees Hof.Wij hebben tevens gevraagd onderhandelingen te openen voor het vaststellen van een passende vergoeding voor alle slachtoffers in de regio. Ook hierover zou Den Haag een uitspraak doen.

Indrukwekkend afscheid van Harry Dela Haije

Op 17 december ’11 hebben vele inwoners van Schinveld en de omliggende gemeenten de tocht gemaakt naar het crematorium van Geleen om afscheid te nemen van Harry Dela Haije. Maar ook uit het buitenland waren vrienden aanwezig, Harry had vele internationale contacten. Uit de toespraken kwam naar voren hoe betrokken Harry was bij de mensen rondom hem en de plek waar hij leefde, liefhad, lachte en huilde.

22927766 22929765