Maandelijks archief: maart 2012

Youtube kanaal

De vereniging STOP Awacs heeft een eigen youtube kanaal.

Hierop worden allerlei filmpjes verzameld die in de media zijn geweest. Van reportages van LOO-tv en L1 t/m het NOS journaal.

Ook zullen er op korte termijn zelf reportages worden gemaakt.

Het youtubekanaal kunt u vinden via : www.youtube.com/stopawacs

35 % minder!

Een mijlpaal in de strijd tegen de overlast van Awacstoestellen: een Kamermeerderheid wil een invliegverbod boven Nederlands grondgebied als de 35% reductie in 2012 niet gehaald wordt!

Een van de Kamerleden die aan de wieg stond was Jan de Wit en vanaf  het begin hebben wij, als vereniging, alles in het werk gesteld om de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak om eindelijk in te grijpen in de al meer dan 30 jaar durende overlast in deze regio. Binnen de diverse fracties hebben een aantal leden onze noodkreet opgepakt en behartigd:  P. Janssen ( SP),  R. de Mos (PVV) ,  L.v. Tongeren (GroenLinks) ,   D.Samsom (PvdA) , E.Ouwehand (PvdD) ,  R. Leegte (VVD)  en van het CDA M.Holtackers.

Helaas hebben de CDA en de VVD  tegen de motie gestemd, ze zitten in de coalitie en dat is blijkbaar belangrijker dan het opkomen voor de eigen principes. Toen ze nog in de oppositie zat had de VVD een kritisch standpunt t.a.v. de geluidsoverlast en steunde zij ons streven om te komen tot een reductie.

Overigens hebben alle kandidaten voor de Povinciale-Statenverkiezingen,  tijdens een door onze vereniging georganiseerd forum-debat in FaSiLa, gezegd de motie te steunen en zelf de VVD sloot, bij monde van dhr E. Koppe,  een definitieve sluiting, als uiterste middel, niet uit.

Minister Hillen vond de motie, waarin om toepassing gevraagd werd, overbodig want de reductie met 35% zou “sowieso” gehaald worden.

Allerlei maatregelen zouden die reductie mogelijk moeten maken zoals het verplaatsen van vluchten naar andere binnen- en buitenlandse vliegvelden en meer oefenen met simulatoren.

Medewerking van andere Navo-partners is hierbij noodzakelijk en daarover wordt momenteel nog onderhandeld.

We blijven het kritisch volgen, immers de overheid toont zich een meester in het goochelen met gegevens van metingen!

Vermindering met 35%  zou plaats moeten vinden via reductie van  de overlast per vlucht, maar dat betekent dat motoren vervangen moeten worden van de verouderde Boeings. Al meerdere keren heeft de Nato laten weten dat niet van plan te zijn, sterker nog, men wil met de huidige vloot doorgaan tot 2035!

De Nato weet nu dat er een grens getrokken is, dat men noodgedwongen mee zal moeten werken aan een vermindering van activiteiten vanaf Geilenkirchen.

Onze doelstelling is en blijft het komen tot een definitieve sluiting !!