Maandelijks archief: mei 2013

De cockpit is vernieuwd en minder klachten

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –
‘Door het vernieuwen van de cockpit kunnen de AWACS vliegtuigen minder herrie produceren om tussen de kernen van Brunssum en Schinveld heen te vliegen’, aldus de woordvoerder van de Awacs Basis.
Nu weten wij allang dat de NAVO een vereniging is van leugen, list en bedrog. Ook wordt er met getallen gegoocheld. ‘De klachten zijn afgenomen’ . Na 30 jaar toch nog 15.000 klachten is in onze ogen een behoorlijk aantal.
In Kerkrade werd deze week in een kroeg de geluidsinstallatie in beslag genomen en een proces verbaal opgemaakt ,omdat de eigenaar al twee keer was gewaarschuwd voor geluidsoverlast.
Hoe verknipt is onze samenleving en hoe laf is onze regering? Meer dan 100.000 keer geluidsoverlast in al die jaren en de schrothoop van de basis vliegt nog steeds!
Geen (milieu)politiedie die hier tegen durft op te treden, wel de kleine man aanpakken.
Volgens de NAVO is het voor onze veiligheid. Welke veiligheid ?
41.000 mensen voelen zich iedere dag bedreigt door de AWACS.
Die paar missies die vanuit de basis opstarten is te verwaarlozen. Het is gewoon een oefenbasis boven een van de dichtsbevolkte gebieden van Nederland. Ze vliegen nooit op zaterdag ,zondag en feestdagen. Rond kerst zijn ze twee weken dicht. Is er dan geen vijand!?  Dit bewijst toch al dat het een oefenbasis is.
Hoeveel mensen moeten er nog sterven aan kanker ? Hoeveel mensen moeten nog hoge bloeddruk krijgen? Hoeveel mensen moeten nog hart- en vaatziekten krijgen? De levensverwachting is in Parkstad 7 jaar lager dan het gemiddelde van Nederland. Ik weet het, het is niet te bewijzen dat het aan de AWACS ligt.Dat komt omdat rapporten worden vernietigd en er geen algeheel gezondheidsonderzoek komt.
Waarom? Ze zijn namelijk bang voor de vernietigende uitslag!!
De Nederlandse regering heeft altijd de mond vol over mensenrechten, maar ondertussen laten ze hun eigen bevolking in een heel gebied terroriseren door geluid- en stankoverlast.
Jammer maar het is zo, we leven in een fluwelen dictatuur.

STOP AWACS boekt succes

Door voortdurend de Haagse politiek te confronteren met de Awacsproblematiek heeft Stop Awacs, via een motie van de Kamerleden Neperus en Jansen, bereikt, dat het aantal vluchten vanaf Geilenkirchen, in 2012, met ruim een derde verminderd is.

Militairen die teruggefloten worden door burgers, dat doet de Navo pijn, beperkt hen en doet vragen opkomen over de toekomstperspectieven van de huidige basis.

Nu weten we niet of dit een moment opname was of toeval , we zullen dit natuurlijk van jaar tot jaar in de gaten houden. De Navo en de Awacs Basis is namelijk een zeer onbetrouwbare partner.

Er zijn wel 35 % minder vluchten maar de overlast blijft een gegeven, wij zijn dan ook van mening dat het 35% minder vluchten moeten zijn, maar ook 35% minder geluid.
met andere woorden van 106 DbA naar 69 DbA

Stop Awacs gaat nog steeds voor een volledige sluiting, via het voeren van overleg, processen, lobbyen en grote actiebereidheid. 35% minder vluchten zien wij dan ook als een belangrijke, eerste stap, naar definitieve beëindiging van meer dan 30 jaar overlast voor de burgerbevolking in deze regio

De laffe houding van de overheid

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –
Het is weer zover, het gedraai van de PVDA, maar dat zijn we van deze partij ondertussen wel gewend!
De laffe houding van staatssecretaris  Wilma Mansveld is walgelijk. Ze vind dat alles doorgeschoven moet worden naar het ministerie van defensie. Tevens is ze trots dat de 35 % geluid reductie is behaald .
U bent trots?
Wilt u hier mee zeggen dat de NAVO nog met 2/3, oftewel ruim 2300 vluchten,  mag doorgaan met het terroriseren van de oostelijke mijnstreek?
Hoe laf kun je zijn als overheid? Die zelfde overheid wil mondiaal voorop lopen  op het gebied van bestrijden van milieuvervuilingen. Geluidsmetingen van ver boven de 100 DbA vind de overheid normaal. De overheid die de burger moet beschermen laat die zelfde burger  in de oostelijke mijnstreek in de kou staan
En ze laten het grootste milieudelict van Nederland al meer dan 31 jaar toe.
Al 31 jaar worden we ziek gemaakt door geluidsterrorisme van de NAVO .

De AWACS Basis gaat meer dan 80 miljoen investeren

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –

Onze nieuwe kolonel René Moerland begint meteen de aanval in te zetten naar een groepje burgers die niet zijn te overtuigen hoe belangrijk deze basis wel niet is.
Bedoeld hij hier mee de 41.000 burgers die dagelijks last ondervinden van het asociale gedrag van de AWACS basis? 41.000 burgers die iedere dag geterroriseerd worden door geluidsoverlast, gevaarlijke uitstoot en nog meer van die ziekmakende stoffen? Dit is niet uit de duim gezogen. Nee René Moerland ,dit staat namelijk in het rapport van het RIVM.

U kunt blij zijn met een laffe Nederlandse regering die dit allemaal toelaat en bang is voor de NAVO. Ze kruipen in de reet  van de Amerikanen.Diezelfde Nederlandse regering laat iedere dag toe dat hun eigen burgers geterroriseerd worden en dat iedere dag een van de zwaarste milieu delicten in Zuid-Limburg plaats vinden. Dit vind u normaal. Hoe gestoord kan je zijn als je dit normaal vindt !?

U vind dat de radarvliegtuigen goed werk verrichten. Jammer dat de NAVO ondanks de radarvliegtuigen toch nog jaarlijks vele duizenden burgerslachtoffers maakt. Dus zo goed en veilig is u schroothoop niet. Deze vliegtuigen mogen nergens ter wereld meer vliegen en u vind ze geweldig.

Ja René Moerland, al meer dan 30 jaar worden wij geterroriseerd door de AWACS vloot waar u zo trots op bent.

Ja, René u bent mij er eentje!!

Metingen van Geluidsnet ‘wel bruikbaar’

De metingen van Geluidsnet zijn voldoende bruikbaar voor het vaststellen van de geluidsreductie in de omgeving van de Awacs-basis in Geilenkirchen. Dat is de conclusie van een onderzoek, uitgevoerd door staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu.
De metingen zijn van belang, omdat de Tweede Kamer afgelopen maart heeft ingestemd met een invliegverbod, indien de door Defensie toegezegde geluidsvermindering van 35 procent niet wordt gehaald. Volgens Defensie zijn de metingen van Geluidsnet niet foutloos. Het kabinet heeft daarop de kwaliteit van het meetsysteem laten onderzoeken.

Frankrijk weigert betaling

Frankrijk weigert mee te betalen aan de sanering van de landingsbaan van de Awacs-basis. Het gaat om een bedrag van 8 miljoen euro dat de NAVO daardoor misloopt.

Volgens de NAVO heeft dat geen negatieve gevolgen voor de basis. Aanvankelijk zou de sanering van de start- en landingsbaan afgelopen zomer plaatsvinden, maar dat werd opgeschoven naar 2014.

Waarom Frankrijk niet wil meebetalen aan de sanering van de start- en landingsbaan is onduidelijk. Op de militaire basis bij Schinveld zijn 17 radarvliegtuigen gestationeerd.