Maandelijks archief: juli 2013

Het aerotoxisch syndroom

Op 1 december 2012 publiceerde NRC een artikel onder de naam “vliegen met een raar luchtje”. De inleiding daarvan luidde: “tijdens een kwart van de vliegreizen ademen reizigers (en personeel) lage concentraties giftige organofosfaten in. Kun je daar ziek van worden”?

Geduid wordt op het aerotoxisch syndroom, een duur begrip voor de lange termijn effecten op de gezondheid veroorzaakt door het inademen van vervuilde cabinelucht in een vliegtuig. De luchtstroom in de meeste vliegtuigen wordt namelijk verzorgd door aftap lucht van vliegtuigmotoren en studies wijzen nu op de nadelige gevolgen van gifstoffen die daardoor in de luchttoevoer  terecht komen. Personeel heeft daar uiteraard dagelijks mee te maken en wat betekent dat voor de veiligheid van ons allemaal???

Gerapporteerde problemen zijn van vliegtuig personeel afkomstig en bestaan uit duizeligheid, ademhalingsproblemen en neurologische effecten. Onderzoek in deze is vooral gedaan in de UK door de Cransfield University.

De luchtvaart industrie bezweert dat er niets aan de hand is, maar inmiddels bouwt Boeing bijvoorbeeld de dreamline met een nieuw gescheiden lucht toevoer systeem.

Medio 2013 was er internationaal aandacht voor deze problematiek op verzoek van de verenigingen van luchtvaartpersoneel. “Geen paniek, maar wel gedegen onderzoek” was het parool.

Vandaar dat de vereniging “Stop awacs overlast” ook via leden van de Awacs commissie aandacht vroeg voor de problematiek, waarop de commandant liet weten dat er jaarlijks inspectie plaats vindt en er geen problemen zijn.

Dat lijkt echter een te simpele benadering gezien de studies in deze, zeker afgezet tegen de zeer verouderde techniek die de awacs toestellen kenmerkt. Het is voor het personeel van deze toestellen alsmede de burgers aan de grond van groot belang dat er geen enkel risico genomen wordt in deze en wat ons betreft moet er meer aandacht zijn en blijven voor het aerotoxich syndroom naast alle andere gezondheidsproblemen die aan de awacs kleve

Raad van State

Vol strijdlust ging het bestuur van de vereniging stop Awacs 17 juli voor de zoveelste keer naar de Raad van State te Den Haag. Inzet was een regeling voor gedupeerden van de Awacs overlast zoals we die ook gezien hebben bij vliegveld Beek bijvoorbeeld.
De minister wees ons redelijk verzoek naar de prullenmand en ook de Raad van State leek zich met een formaliteit er vanaf te willen maken, maar voorzitter Jac Fijnout en onze adviseur professor Tak lieten zich niet van de wijs brengen.
Stop de overlast, sluit de basis, compenseer de bevolking voor geleden gezondheidsschade en vervangend werk, dat zijn onze eisen aan bestuurlijk Nederland na 30 jaar overlast, schade aan natuur en gezondheid en valse beloften.
Om die eisen kracht bij te zetten is het goed als u als lid maandag 9 september vrij houdt in uw agenda.
De minister komt op werkbezoek, een goed moment om ons te laten horen toch?
Bestuur stop Awacs