Maandelijks archief: april 2014

Awacsbasis blijft leugens verspreiden

Volgens de basis verdwijnen er vanaf 2018 circa 600 banen.
Deze banen zullen helemaal niet verdwijnen. Militairen worden immers gewoon elders gestationeerd. Zo gaat dat nou eenmaal bij de NAVO.

Er sterven jaarlijks wel 600 burgers als gevolg van de schadelijke uitstoot van deze vliegtuigen. Hierover worden echter geen mededingen gedaan.
Een basis die de hele regio verziekt, daar hoor je niemand over.

De overheid is laf, ze laten al meer dan 32 jaar de terroriserende geluidsoverlast van rond de 110 dBa en kankerverwekkende uitstoot toe.