Maandelijks archief: maart 2015

Nieuwe burgemeester, nieuwe bomenkap?

 

Al jarenlang strijdt de Vereniging Stop Awacs Overlast zij aan zij met de gemeente Onderbanken in het terugdringen van de awacs overlast.

Tot 2005 lukte dat goed, maar toen trad dhr Meijers af als burgemeester. Door de provincie werd de heer Zuidgeest van PvdA huize benoemd als plaatsvervangend burgemeester en blijkbaar kreeg deze de opdracht mee om de bomenkap te realiseren. De gevolgen zijn wereldwijd bekend, schande.

Weer is in Onderbanken een burgemeesterswisseling aan de orde. De huidige burgemeester mevrouw Clermonts gaat vertrekken en zal door een tijdelijke burgemeester worden vervangen. In dit geval de door de provincie aangewezen mevrouw O.Wolfs van de PvdA.

De vraag hierbij is of dit weer een veeg teken is ter voorbereiding van een nieuwe bomenkap? Tenslotte zal het college en de raad, met dan als voorzitter mevrouw Wolfs, ter zijner tijd het stuk behandelen over de handhaving van het verbod van hernieuwde bomenkap. Jammer dat de gebruikelijke procedure voor een voordracht uit de raad niet is gevolgd, maar laten we mevrouw Wolfs warm verwelkomen en meegeven dat kappen niet aan de orde kan zijn! Ook niet bij een plaatsvervangende burgemeester,tenslotte is voorkomen beter dan genezen. Ook een burgemeester van Onderbanken stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, dus gaan wij er ook van uit dat de PvdA geleerd heeft uit de gebeurtenissen rond de kap, waarbij deze partij geen glorieuze rol speelde.