Maandelijks archief: maart 2016

“IK DOE NIETS OMDAT IK NIKS KAN”

“”Ik doe niets omdat ik niks kan””, was altijd het antwoord van de minister op de klachten veroorzaakt door de verouderde Awacs-toestellen. Al meer dan 36 jaar zijn de inwoners van deze regio en het milieu de slachtoffers van de Navo-basis in Geilenkirchen.

De vereniging Stop Awacs heeft tegen deze uitspraak steeds gestreden omdat zij het hiermee hartgrondig oneens is. Wij verwijten de minister zijn eenzijdige keuze t.b.v. de militaire basis zonder enige zorg voor de burgerbevolking.

In de recente uitspraak van de Raad van State heeft de vereniging gelijk gekregen, de minister zit volledig fout.

De Nederlandse Staat is autonoom over het luchtruim boven Nederland, zij alleen bepaalt wie wel en niet gebruik mogen maken van haar luchtruim.

Op de veelvuldige verzoeken van de veringing Stop Awacs het Nederlandse luchtruim te sluiten voor Awacstoestellen is nooit actie ondernomen door Den Haag.

Het niet sluiten van het luchtruim is volgens de RvS óók een daad en als zodanig moet de minister motiveren waarom hij voor deze optie kiest. Het voortdurend ongegrond verklaren van de bezwaren van de vereniging, is hiermee vernietigd.

Er loopt nog steeds de zaak over een passende regeling voor gedupeerde regiobewoners. De zaak is behandeld door de RvS maar een uitspraak is nog niet gedaan. Wij zien het terugfluiten van de minister en de vraag naar een schadevergoeding als twee zaken die met elkaar verweven zijn.

Opnieuw heeft de vereniging Stop Awacs een oproep gedaan om samen met onze regering rond de tafel te gaan zitten om via overleg tot een oplossing te komen.