Maandelijks archief: april 2016

Persbericht n.a.v. uitspraak Raad van State

Nadat de Raad van State op 23 maart al de Minister van Defensie had veroordeeld wegens de geluidsoverlast van de AWACS (zie persbericht 23 maart) heeft hij vandaag de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu veroordeeld wegens het niet behandelen van de schadeclaims van omwonenden. Geëist was een immateriële schade van € 1.500,- per jaar vanaf het begin van de overlast in de jaren tachtig voor ieder getroffen persoon.

De Raad van State vernietigt de weigering van de Staatssecretaris, waardoor deze verplicht is om binnen zes weken alsnog de claims in behandeling te nemen. Vast staat dat de aanvragen moeten worden behandeld van ruim 180 aanvragers en hun gezinsleden die de procedure aanspanden. Of nog anderen in procedure komen, is nog onduidelijk; dezen kunnen zich tot de vereniging wenden om informatie.
Voorts beraadt de vereniging zich op de wenselijkheid om in beide procedures op grond van het Verdrag van Aarhus op te treden als representatieve vereniging voor alle belanghebbenden.