Maandelijks archief: september 2017

Stopawacs wint Rechtszaak !

Billenkoek !!!

 

Die kreeg je niet alleen vroeger, de Rechtbank Limburg heeft in haar uitspraak van 6 september 2017 geen spaan heel gelaten van de argumentatie van de Ministeries van Defensie en Infrastructuur & Milieu.

De bewering van de landsadvocaat dat alles in het werk gesteld wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken is, volgens de rechters, niet waar. Het vliegen met een ander type vliegtuig of het sluiten van de bases wordt immers niet serieus overwogen , stelt de rechtbank. Ook is het toekennen van een compensatie voor geleden schades, door de 181 klagers, ten onrechte afgewezen. De motivatie van die weigering is beneden de maat. Ook de mogelijkheden van geluidsisolatie zijn onvoldoende belicht . Werk aan de winkel dus voor Den Haag. De volledige tekst van de uitspraak kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

 

 

Bomenkap in 2006 en in de toekomst.

Voor de Raad van State stonden op donderdag 7 september 2017 het ministerie van Defensie en eisers uit Brunssum/Onderbanken, voor de zoveelste keer, tegenover elkaar. Professor Tak las een lange lijst van vonnissen voor, allen in het voordeel van de slachtoffers van de Awacs-toestellen, zónder dat er consequenties aan verbonden waren voor de veroordeelde ministeries. Die leggen de uitspraken voortdurend naast zich neer en gaan in hoger beroep om zo tijd te rekken.

De gemeente Onderbanken, de vereniging Stop Awacs en het Milieunetwerk eisen dat het gekapte bos uit 2006 in ere hersteld wordt, immers die 6 hectare bomen sneuvelden als gevolg van een onrechtmatige daad. De rechters van de RvS vroegen zich af of nieuwe aanplant zinvol is als over een aantal jaren weer gekapt moet worden zoals de Nato-regeling dat lijkt te vragen. Want dat is waar de landsadvocaat op bleef hamer: de kap van alles in de funnel, wat hoger is dan 4 meter, wordt opgelegd door een hogere macht (lees de Nato). Over een dreigende nieuwe kap lopen de meningen uiteen: de Zuid-Limburgse vertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat de overheid weer, onder het mom van “‘bosonderhoud”, bomen gaat kappen. De landsadvocaat suggereerde dat geen eenzijdige maatregelen genomen worden, zoals destijds bij de NIMBY in 2006. Instemming van de weigerachtige gemeente Onderbanken is echter ook nu niet nodig. Uitspraak doet de RvS in 6 weken