Auteursarchief: admin

Nieuw RIVM rapport

Er is weer een nieuw RIVM-rapport ‘Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen’ uit (het laatste dateerde van 2008). Klik hier voor het volledige rapport:  RIVM-rapport 630028011 2014

Een stukje uit de publiekssamenvatting:
“Het RIVM heeft onderzocht wat voor invloed het geluid van militair vliegverkeer (onder andere AWACS) heeft op de gezondheid van inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis. Daaruit blijkt dat tussen 2002 en 2012 de omvang van de hinder met ongeveer de helft en de omvang van de gezondheidseffecten met bijna twee derde zijn afgenomen. Deze daling gaat gelijk op met het afgenomen aantal vliegbewegingen, en daarmee naar alle waarschijnlijkheid, met de blootstelling aan geluid van militair vliegverkeer. Maar nog steeds heeft een deel
van de bewoners last van ernstige geluidhinder. Daarnaast heeft een aantal inwoners last van een hoge bloeddruk of ondervindt hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, beroerte) door het geluid van militaire vliegtuigen.
Met dit onderzoek is niet aan te tonen of de verhoogde kans op sterfte door een beroerte een gevolg is van het militair vliegtuiggeluid. Het kan ook niet worden uitgesloten, aangezien er een aanwijzing is voor een verhoogde kans op sterfte door een beroerte in het gebied waar de blootstelling aan militair vliegtuiggeluid het hoogst is. Er zijn meerdere factoren die een beroerte kunnen veroorzaken, zoals iemands leefstijl. Gegevens over deze factoren bij de bevolking zijn niet bekend. Er zijn geen signalen gevonden voor een verhoogd risico op sterfte door alle hart- en vaataandoeningen samen.”

Dat betekent dus ook omgekeerd dat wanneer het aantal vliegbewegingen weer toeneemt, ook de gezondheidsklachten weer zullen toenemen!

Overleg met minister

Vrijdag 24 januari was minister Hennis-Plasschaert in Schinveld voor overleg met diverse partijen, waaronder de vereniging STOP AWACS.

U krijgt snel van ons een verslag over deze bijeenkomst.
Op de foto een groepje demonstranten en bestuursleden van de vereniging.


foto: Bjorn Hendriks

Laat je horen!

Vrijdag 24 januari komt Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie naar Schinveld.

Jeanine_Hennis-Plasschaert_2013-1

Ze komt vertellen hoe goed de basis haar best doet en heeft gedaan om de overlast terug te dringen.
De veiligheid van de basis staat op nummer één, dus moeten er weer bomen worden gekapt.
Over de veiligheid van de burgers zegt ze helemaal niets.

Laat u horen en kom vrijdag 24 januari om 14.00 uur naar het Gemeentehuis in Schinveld!

 

AWACS basis inzet verkiezingstrijd

Met  belangrijke verkiezingen voor de boeg wil een politicus wel eens iets roepen, in de vorm van  een belofte,  om lokale, potentiële, stemmers achter zich te scharen. Kies daarvoor een plaatselijk of regionaal probleem en biedt een  simpele oplossing, applaus verzekerd. Mits……… de spreker, of eventueel een ander partijlid, natuurlijk wel gekozen worden. Lees verder

Het aerotoxisch syndroom

Op 1 december 2012 publiceerde NRC een artikel onder de naam “vliegen met een raar luchtje”. De inleiding daarvan luidde: “tijdens een kwart van de vliegreizen ademen reizigers (en personeel) lage concentraties giftige organofosfaten in. Kun je daar ziek van worden”?

Geduid wordt op het aerotoxisch syndroom, een duur begrip voor de lange termijn effecten op de gezondheid veroorzaakt door het inademen van vervuilde cabinelucht in een vliegtuig. De luchtstroom in de meeste vliegtuigen wordt namelijk verzorgd door aftap lucht van vliegtuigmotoren en studies wijzen nu op de nadelige gevolgen van gifstoffen die daardoor in de luchttoevoer  terecht komen. Personeel heeft daar uiteraard dagelijks mee te maken en wat betekent dat voor de veiligheid van ons allemaal???

Gerapporteerde problemen zijn van vliegtuig personeel afkomstig en bestaan uit duizeligheid, ademhalingsproblemen en neurologische effecten. Onderzoek in deze is vooral gedaan in de UK door de Cransfield University.

De luchtvaart industrie bezweert dat er niets aan de hand is, maar inmiddels bouwt Boeing bijvoorbeeld de dreamline met een nieuw gescheiden lucht toevoer systeem.

Medio 2013 was er internationaal aandacht voor deze problematiek op verzoek van de verenigingen van luchtvaartpersoneel. “Geen paniek, maar wel gedegen onderzoek” was het parool.

Vandaar dat de vereniging “Stop awacs overlast” ook via leden van de Awacs commissie aandacht vroeg voor de problematiek, waarop de commandant liet weten dat er jaarlijks inspectie plaats vindt en er geen problemen zijn.

Dat lijkt echter een te simpele benadering gezien de studies in deze, zeker afgezet tegen de zeer verouderde techniek die de awacs toestellen kenmerkt. Het is voor het personeel van deze toestellen alsmede de burgers aan de grond van groot belang dat er geen enkel risico genomen wordt in deze en wat ons betreft moet er meer aandacht zijn en blijven voor het aerotoxich syndroom naast alle andere gezondheidsproblemen die aan de awacs kleve