Categorie archief: Stop Awacs

Brief aan Tweede Kamer

Onderstaande brief is deze week verstuurd naar alle fracties in de Tweede Kamer.

Aan de fracties van de Tweede kamer

Geachte Dames en Heren,

In glasheldere taal (bravo !!) heeft staatssecretaris mevrouw Visser duidelijk gemaakt, tijdens haar werkbezoek op 15 januari 2020 aan Beekdaelen, dat dit kabinet lak heeft aan de volksgezondheids- en milieuproblematiek boven Oostelijk Zuid-Limburg. De 50 jaar oude Boeings blijven, zonder aanpassing, in de lucht tot 2035, er komt geen financiële basis voor een leefbaarheidsfonds en woningisolatie vindt niet plaats.

Deze problematiek dateert vanaf 1980 en de locale bevolking (van het, ná de Randstad, dichtstbevolkte deel van Nederland) heeft definitief alle vertrouwen in de landelijke overheid en ons rechtssysteem verloren. Oordelen van rechters, in het voordeel van de locale slachtoffers, werden door dit kabinet standaard terzijde geschoven. Zelfs het Europees Hof vond drie regels voldoende om de klagende bevolking niet ontvankelijk te verklaren.

Het antwoord van de staatssecretaris is een rechtsstaat onwaardig, het past bij een bananenrepubliek. Er komt geen grootschalig bevolkingsonderzoek naar gezondheidsklachten in de regio,  gerelateerd aan het leefmilieu. Is duidelijkheid voor het kabinet op dit punt ongewenst ?

Overal in Nederland staat het milieu centraal, behalve bij de overlast die Awacs-toestellen boven Zuid-Limburg veroorzaken. Burgers worden gedwongen hun leven zo in te richten dat zij zo min mogelijk het milieu belasten, echter niet Defensie !! Zij staat boven de wet…. Verouderde radarvliegtuigen storten dagelijks  meermaals 110 dB lawaai uit over mensen die bescherming verdienen door hun volksvertegenwoordigers.

Wij rekenen op een inhoudelijke reactie vanuit uw fractie. Onze redenering is “” Wie niet reageert stemt toe”” en is het eens met de werkwijze van dit Randstadkabinet.

Namens de ver. Stop Awacs Overlast

Bezoek staatssecretaris

Woensdag 15 januari was staatssecretaris van defensie Barbara Visser in Schinveld op werkbezoek. Op het programma stond o.a. een gesprek met een aantal partijen, waaronder onze vereniging Stop Awacs.

Hieronder leest u de bijdrage die bestuurslid Hugo Raes heeft ingebracht tijdens dit gespre

Vertrouwen

Vertrouwen heeft in zowel sociale als psychologische zin verschillende connotaties. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen Lees verder

Woensdag 15 januari lawaaidemonstratie

Op woensdag 15 januari komt staatssecretaris van defensie Barbara Visser naar onze regio i.v.m. de AWACS problematiek.
De vereniging STOP AWACS wil in samenwerking met Groenfront een lawaaidemonstratie organiseren als zij arriveert bij het gemeentehuis in Schinveld. Hier heeft zij overleg met diverse bestuurders en ook een afvaardiging van de vereniging STOP AWACS.

De staatssecretaris zal tussen 9.15 en 9.30 uur arriveren bij het gemeentehuis aan de Kloosterlaan. Wij verzoeken zoveel mogelijk mensen om rond 9.00 uur aanwezig te zijn, om te laten zien en horen dat dit probleem nog altijd enorm speelt bij de bevolking.

Ook Groen Links en Partij voor de Dieren zullen tijdens de aankomst van de staatssecretaris demonstreren.

Schandalig!

Een rechtszaak waar niemand iets van wist. Geen uitnodiging aan de vereniging, geen betaling bij de griffier en ook onze advocaat Twan Tak wist niets van deze rechtszaak. Een bewuste vertragingstactiek van onze overheid.

Bron: De Limburger, 17 mei 2018

Slavenrechtspraak

De uitspraken van de Raad van State van heden, inzake:

  1. herplantplicht van de gerooide bossen, en
  2. preventief verbod van nieuwe kap,

geven mij aanleiding tot de volgende analyse.

De zwangerschap van deze problematiek duurde dertien jaar.

De bevalling duurde achttien weken.

Het kind kón dan ook niet anders uitvallen dan een wanstaltig gedrocht.

Achttien weken waren nodig om op papier te krijgen, dat:

  1. van herplantplicht geen sprake kon zijn gezien het Barro en de uitspraak Schinveldse Es van 28 jan. 2015,
  2. van een preventief verbod van nieuwe kap geen sprake kon zijn omdat de minister geen enkele aanstalte maakte voor een nieuwe kap als in 2005.

 

Dat kon korter, maar ook uitvoeriger.

Geheel voorbij gegaan is aan alle argumenten van de gemeente tegen toepasselijkheid op dit geval van de bewuste Barro-artikelen en Nato-voorschriften, en van de uitspraak inzake Schinveldse Es.

Geheel is tot slot ook voorbijgegaan aan de aangevoerde feiten van aanstalten tot een nieuwe kap als in 2005.

Conclusie:

De uitspraken bevestigen de vaste lijn in de rechtspraak van de Raad van State in zaken van de oude Zuidelijke Generaliteitslanden. Deze rechtspraak kan niet beter worden getypeerd dan als Slavenrechtspraak: Haagse rechtspraak voor Limbo’s in de buitengewesten, als die durven opkomen tegen het centrale Haagse gezag.

Het is hetzelfde beeld dat we zien bij andere buitengewesten, en dat we zien wanneer de Haagse pottenkijkers in regio en gemeenten waken tegen wethouders van eigen lokale partijen, als Ubachs, De Jong en Palmen.

Deze situatie wordt geaccordeerd door eigen Haagse Limbo-gerechten en gesteund door even gezagsgetrouwe Limbo-berichtgeving. Dat was niet anders te verwachten omdat het rechterlijk carrièrstreven niet onder doet voor dat van Haagse politici, maar zich wel zorgvuldig afschermt van iedere democratische controle of beoordeling (men zie hierover mijn recente handboek Democratie, in relatie tot recht en politiek).

Mijn slotconclusie kan niet anders luiden dan mijn aanvangsstelling: Ieder volk krijgt het bestuur dat het verdient.

Wie slavenbehandeling wil vermijden dient niet op zijn overheerser, de Haagse politieke partijen, te stemmen.

 

10 januari 2018

A.Q.C. Tak (emeritus hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht)