Lid worden

U kunt al vanaf € 10,00 per jaar lid zijn van de Vereniging STOP AWACS. Door uw bijdrage over te maken op rekeningnr. NL19ABNA0574398619  (ABN-Amro te Brunssum) wordt u automatisch lid.

Ons e-mailadres:   stopawacs@live.nl

Dank voor uw steun!