Twan Tak overleden

Op 24 januari is Twan Tak overleden. Dhr. Tak was vijftien jaar lang de advocaat van onze vereniging. Mede dankzij zijn werk, hebben we alle rechtszaken (op de allerlaatste na) gewonnen.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte.

De Limburger besteedde in een mooi artikel aandacht aan zijn overlijden.

Drie Awacs toestellen tijdelijk verplaatst naar Roemenië

Eindelijk is het tot de Navo doorgedrongen, dat de Awacs vliegtuigen in Geilenkirchen fout gestationeerd zijn!

Bron: ZO-NWS
——————————
De Navo gaat tijdelijk enkele Awacs-vliegtuigen van de basis in Geilenkirchen verplaatsen naar Roemenië. Op die manier kunnen de toestellen beter de activiteiten van het Russische leger in de gaten houden.

De radartoestellen van de basis bij Schinveld worden als sinds het begin van de inval van Rusland in Oekraïne ingezet om de oostelijke grens van het Navo-bondgenootschap te bewaken.

Dinsdag vertrekken drie radarvliegtuigen richting Otempeni, een vliegveld in de buurt van Boekarest en op ongeveer 200 kilometer van de EU-grens van Roemenië met Oekraïne. Samen met de vliegtuigen gaat ook zo’n 180 man personeel mee voor het operationeel houden van de vliegtuigen.

Hoe lang de Navo de radarvliegtuigen in Roemenië stationeert kon woordvoerder van de Navo-basis bij Schinveld nog niet zeggen.

Artikel De Limburger

Al reeds twee jaar geleden waarschuwde de vereniging Stop Awacs dat er in de toekomst steeds meer gevlogen zou gaan worden met straaljagers van en naar de basis in Geilenkirchen. Helaas blijkt dat zo te zijn. Ook spraken wij al de zorg uit dat er straaljagers gestationeerd zouden worden. Dit werd altijd ontkent.
In De Limburger van zaterdag 10 december stond een artikel over de vliegvelden rondom de provincie Limburg. Ook de AWACS basis werd uitgelicht. Hieronder kunt u het artikel lezen.

Stem op Stop Awacs voor de Hub Cobbens prijs!

Nico Trommelen, Jac Fijnaut, Servie L’Espoir en anderen zijn namens STOP AWACS genomineerd voor de Hub Cobbens prijs.
De Hub Cobben Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die zich op indrukwekkende wijze voor sociale strijd en rechtvaardigheid hebben ingezet en daarbij indruk hebben gemaakt in de Limburgse samenleving. De Hub Cobben Prijs is vernoemd naar de legendarische vakbondsleider Hub Cobben. Cobben leidde duizenden Limburgse mijnwerkers op 18 september 1975 tijdens de Mars op Den Haag.

Stemmen is heel eenvoudig: ga naar www.hubcobbenprijs.nl en scroll iets naar beneden en klik op het bolletje naast de namen van Nico, Jac en Servie.

Bezoek van de staatssecretaris van defensie Christophe van der Maat aan Beekdaelen op 16 september 2022

Het zoveeltste bezoek uit Den Haag sinds de heropening van het vliegveld in Geilenkirchen in 1980. Al 42 jaar gaat deze regio gebukt onder de overlast die verouderde Navo-toestellen veroorzaken. Onze Haagse “” volksvertegenwoordigers”” luisteren en vervolgens blijft alles bij het oude, geen strobreed wordt de Awacstoestellen in de weg gelegd. Lees verder

A.s vrijdag 16 september vreedzame demonstratie

Beste leden en sympathisanten,

Aanstaande vrijdag 16 september, van 10.30 tot 13.00 uur, vindt er een vreedzame betoging plaats voor het gemeentehuis van Schinnen aan de Scalahof. We betogen tegen de overlast van de Awacs. De aanleiding hiervoor is de komst van de staatssecretaris naar de gemeente
om -alweer- te praten.

Maar we hebben een zak vol aan loze beloften van bewindslieden en zijn daar klaar mee. Compensatie voor de burger, géén straaljagers of andere herrie na 2035 en géén bomenkap. Dat zijn onze, meer dan gerechtvaardigde, eisen en dat gaan we duidelijk maken met “’enig “geluid zodat ook de Haagse oortjes kunnen wennen aan de overlast die wij meer dan 40 jaar ondergaan.

Doe mee en kom met deksels, toeters en meer!

Meer dan 40 jaar aantasting van de gezondheid, ons milieu en de leefomgeving zijn we zat!!
Blijkbaar beseft de politiek niet, dat sinds 1991 een einde kwam aan de koude oorlog en dat de NAVO grens, na de eenwording van West- en Oost-Duitsland, duizenden kilometers verderop  kwam te liggen.

De Awacs bleef als oefenbasis achter en alle conflicten tot nog toe veranderen daar niets aan. De Oekraïne, Syrië, voormalig Joegoslavië , Irak, Yemen, Congo, Palestina en noem maar op! Tot onze spijt tonen al deze oorlogen één ding steeds weer aan: Deze basis, die tot taak heeft het grens luchtruim te bewaken , te spioneren of aanvallen af te stemmen, ligt verkeerd gezien de wereld situatie en is daarmee overbodig in onze regio.

Nu wordt 2035 genoemd als einde van de toestellen, maar eerder was dit 2023 en voor ons is de maat vol. Genoeg is genoeg:  maak een einde aan deze terreur, neem onze gezondheid eindelijk serieus en kom klimaatverdragen na!

Géén boskap meer, géén straaljagers of andere opvolgers, maak een definitief einde aan de reactivering van Geilenkirchen.  Dat zijn onze humane eisen !!!!!
Kom eindelijk over de brug met compensatie voor de burger en de regio en leg militaire complexen daar aan waar ze wellicht nodig zijn.

Met strijdbare groet en beleefd uitnodigend:

Vereniging Stop Awacs Overlast en dus Stop Awacs.

 

Red het Sterrebos!

Red het Sterrebos

Het Sterrebos is een klein, rustig, verwilderd bos bij Born in Limburg. Het bos is in de 18e eeuw aangeplant als houthakbos voor het rijksmonumentale Kasteel Wolfrath. Veel van de bomen zijn al 200 jaar oud. Het bos is afgelegen, en biedt daarom een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels.
Men wil het bos nu kappen voor uitbreiding van de Nedcar fabriek.

Informatieavond

De berekening van geluid verandert en wij leggen u graag uit wat dit betekent

Wist u dat geluid rondom luchthavens wordt gemeten? Dat gebeurt veelvuldig omdat het informatie geeft over de impact op de omgeving. Er is een verandering op komst en dat laat niet lang op zich wachten. De meeteenheid gaat dit jaar nog veranderen van Ke naar Lden.

In een notendop: Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder De Peel, de overstap voor van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. De Lden is een algemeen gebruikte maat voor de geluidbelasting door luchtvaart, industrie en weg- en treinverkeer. Als Lden een betrouwbaarder beeld geeft van de geluidsbelasting voor omgeving dan is dat een overtuigende reden voor Defensie om in het vervolg te gaan rekenen in deze meeteenheid.

Wilt u meer weten over deze verandering en wat dit betekent voor De Peel, dan bent u van harte welkom om te komen luisteren naar een presentatie die aan Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van De Peel gegeven wordt. Vervolgens gaan we ook graag in gesprek om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat u begrijpt wat er gaat gebeuren en dat het geen technische briefing wordt die alleen maar vraagtekens oplevert. Uw betrokkenheid speelt daarbij een belangrijk rol!

De informatieavond is op donderdag 21 oktober, om 19.30 uur in hotel Schinvelder Hoeve, Brunssumerstraat 65, 6451 CR Schinveld. Inloop vanaf 19.00 uur.

Op verzoek van Defensie zal de heer Hans van der Vlist leiding geven aan dit gesprek. De heer Hans van der Vlist (1947) was onder meer oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-dijkgraaf. Van 2002 – 2010 was hij op het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu eerst directeur-generaal Milieubeheer en daarna secretaris-generaal. Vervolgens was hij plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke commissie die adviseert over milieueffectrapportages. Hij was tot eind 2020 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is tot 1 oktober dit jaar voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

 

NB: Maatregelen vanwege Covid-19

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 voor horecagelegenheden moeten bezoekers van 14 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen tonen.

Wij zullen bij de ingang van de zaal bezoekers vragen hun naam en emailadres op een lijst te noteren ten behoeve van een bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een onverhoopte besmetting. Deze lijst wordt uiterlijk twee weken na deze bijeenkomst vernietigd.

Deze informatieavond is ook op afstand te volgen via een livestreamverbinding via de volgende link: https://vimeo.com/632686756/fc5c673662

Wilt u op een later moment kennis nemen van wat er op deze informatieavond is gezegd, dan kunt u terecht op https://www.defensie.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking/radarvliegtuigen-bewaken-luchtruim