A.s vrijdag 16 september vreedzame demonstratie

Beste leden en sympathisanten,

Aanstaande vrijdag 16 september, van 10.30 tot 13.00 uur, vindt er een vreedzame betoging plaats voor het gemeentehuis van Schinnen aan de Scalahof. We betogen tegen de overlast van de Awacs. De aanleiding hiervoor is de komst van de staatssecretaris naar de gemeente
om -alweer- te praten.

Maar we hebben een zak vol aan loze beloften van bewindslieden en zijn daar klaar mee. Compensatie voor de burger, géén straaljagers of andere herrie na 2035 en géén bomenkap. Dat zijn onze, meer dan gerechtvaardigde, eisen en dat gaan we duidelijk maken met “’enig “geluid zodat ook de Haagse oortjes kunnen wennen aan de overlast die wij meer dan 40 jaar ondergaan.

Doe mee en kom met deksels, toeters en meer!

Meer dan 40 jaar aantasting van de gezondheid, ons milieu en de leefomgeving zijn we zat!!
Blijkbaar beseft de politiek niet, dat sinds 1991 een einde kwam aan de koude oorlog en dat de NAVO grens, na de eenwording van West- en Oost-Duitsland, duizenden kilometers verderop  kwam te liggen.

De Awacs bleef als oefenbasis achter en alle conflicten tot nog toe veranderen daar niets aan. De Oekraïne, Syrië, voormalig Joegoslavië , Irak, Yemen, Congo, Palestina en noem maar op! Tot onze spijt tonen al deze oorlogen één ding steeds weer aan: Deze basis, die tot taak heeft het grens luchtruim te bewaken , te spioneren of aanvallen af te stemmen, ligt verkeerd gezien de wereld situatie en is daarmee overbodig in onze regio.

Nu wordt 2035 genoemd als einde van de toestellen, maar eerder was dit 2023 en voor ons is de maat vol. Genoeg is genoeg:  maak een einde aan deze terreur, neem onze gezondheid eindelijk serieus en kom klimaatverdragen na!

Géén boskap meer, géén straaljagers of andere opvolgers, maak een definitief einde aan de reactivering van Geilenkirchen.  Dat zijn onze humane eisen !!!!!
Kom eindelijk over de brug met compensatie voor de burger en de regio en leg militaire complexen daar aan waar ze wellicht nodig zijn.

Met strijdbare groet en beleefd uitnodigend:

Vereniging Stop Awacs Overlast en dus Stop Awacs.

 

Red het Sterrebos!

Red het Sterrebos

Het Sterrebos is een klein, rustig, verwilderd bos bij Born in Limburg. Het bos is in de 18e eeuw aangeplant als houthakbos voor het rijksmonumentale Kasteel Wolfrath. Veel van de bomen zijn al 200 jaar oud. Het bos is afgelegen, en biedt daarom een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels.
Men wil het bos nu kappen voor uitbreiding van de Nedcar fabriek.

Informatieavond

De berekening van geluid verandert en wij leggen u graag uit wat dit betekent

Wist u dat geluid rondom luchthavens wordt gemeten? Dat gebeurt veelvuldig omdat het informatie geeft over de impact op de omgeving. Er is een verandering op komst en dat laat niet lang op zich wachten. De meeteenheid gaat dit jaar nog veranderen van Ke naar Lden.

In een notendop: Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder De Peel, de overstap voor van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. De Lden is een algemeen gebruikte maat voor de geluidbelasting door luchtvaart, industrie en weg- en treinverkeer. Als Lden een betrouwbaarder beeld geeft van de geluidsbelasting voor omgeving dan is dat een overtuigende reden voor Defensie om in het vervolg te gaan rekenen in deze meeteenheid.

Wilt u meer weten over deze verandering en wat dit betekent voor De Peel, dan bent u van harte welkom om te komen luisteren naar een presentatie die aan Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van De Peel gegeven wordt. Vervolgens gaan we ook graag in gesprek om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat u begrijpt wat er gaat gebeuren en dat het geen technische briefing wordt die alleen maar vraagtekens oplevert. Uw betrokkenheid speelt daarbij een belangrijk rol!

De informatieavond is op donderdag 21 oktober, om 19.30 uur in hotel Schinvelder Hoeve, Brunssumerstraat 65, 6451 CR Schinveld. Inloop vanaf 19.00 uur.

Op verzoek van Defensie zal de heer Hans van der Vlist leiding geven aan dit gesprek. De heer Hans van der Vlist (1947) was onder meer oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-dijkgraaf. Van 2002 – 2010 was hij op het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu eerst directeur-generaal Milieubeheer en daarna secretaris-generaal. Vervolgens was hij plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke commissie die adviseert over milieueffectrapportages. Hij was tot eind 2020 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is tot 1 oktober dit jaar voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

 

NB: Maatregelen vanwege Covid-19

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 voor horecagelegenheden moeten bezoekers van 14 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen tonen.

Wij zullen bij de ingang van de zaal bezoekers vragen hun naam en emailadres op een lijst te noteren ten behoeve van een bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een onverhoopte besmetting. Deze lijst wordt uiterlijk twee weken na deze bijeenkomst vernietigd.

Deze informatieavond is ook op afstand te volgen via een livestreamverbinding via de volgende link: https://vimeo.com/632686756/fc5c673662

Wilt u op een later moment kennis nemen van wat er op deze informatieavond is gezegd, dan kunt u terecht op https://www.defensie.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking/radarvliegtuigen-bewaken-luchtruim

Bestuurslid Hans Hermans overleden

Met grote verslagenheid hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerd bestuurslid Hans Hermans.
Als voormalig huisarts heeft Hans heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de gezondheid van de inwoners.
Wij zullen Hans enorm missen en danken hem voor al zijn inzet voor onze vereniging. 

Komende week vanaf 22 juni tot 30 juni extra Awacs vluchten

Komende week zullen er extra vluchten zijn met de AWACS in de avond- en nachturen.
Het gaat om het oefenen voor het bijtanken van Awacs vliegtuigen in het donker.

Het blijft bijzonder dat men bij de NAVO schijnbaar niet goed kan nadenken.
Als je moet oefenen in het donker, waarom dan in de zomer als het lang licht is?
Waarom niet in de winter, als het al om 17.00 uur donker is?

Blijkbaar is de basis er alles aan gelegen om de bevolking te blijven pesten en het verspreiden van leugens.
Waarom oefenen ze als het mooi weer is en ook altijd rond de tijd dat de mensen de barbecue aan hebben?

Tevens zwijgt men ook maar over al die giftige dampen en stoffen die ze over de bevolking uitstrooien. Om maar te zwijgen over al die hinderlijke herrie.