Nieuwe F35 gaan oefenen boven Beekdaelen?

de Vereniging Stop Awacs Overlast behartigt uw belangen inzake de bestrijding van overlast door Awacstoestellen.
De schade aan uw gezondheid, ons milieu, ons woongenot en de enorme vervuiling brengen wij voortduren onder de aandacht van de verantwoordelijken in de regering, met wisselend succes.
Welliswaar zijn er bijvoorbeeld minder vluchten, maar de piekgeluiden blijven ver boven hetgeen als gezond wordt geacht, in bijvoorbeeld de arbeids- of verkeerswet.

Er komen volgens het ministerie geen nieuwe motoren, geen nieuwe vliegtuigen en pas in 2035 zit het, voor de huidige  kisten, erop. Dat jaartal betekent echter niet, dat in dát jaar ook de basis definitief zal sluiten!

MAAR alsof de schade aan onze gezondheid en de overlast nog niet extreem genoeg is,

  • wil de minister nog steeds bos kappen,
  • komen er mogelijk nieuwe straaljagers (F35, de JSF) met nóg meer herrie.
  • en krijgt u geen genoegdoening in de vorm van een passende financiële regeling, isolatie of anderszins.
  • kunnen noodzakelijke plannen voor nieuwe vormen van energie (via windmolens) niet gerealiseerd worden.

Genoeg is genoeg, we zijn het zat. De basis kan eerder sluiten en andere werkgelegenheid is vereist.
Dat laten we horen in Den Haag, in de Awacs-commissie en aan onze kamerleden.

Bent u nog geen lid?

Steun ons, wordt lid en doe mee aan onze acties!

Geef je op via: Vereniging Stop Awacs Overlast, Postbus 193, 6440 AD Brunssum of maak rechtstreeks tien euro over op rekening 19ABNA0574398619 met vermelding van uw naam en adres. Zie ook onze site www.stopawacs.nl

Ja  vóór gezondheid, milieu  en woongenot, néé tegen de Awacs!

Laten we dat ook vreedzaam aan de staatsecretaris van Defensie duidelijk maken, bij haar bezoek op  25 november, waarover meer nieuws volgt via onze website en de pers.

 

 

Respectloos

Vraag een willekeurige Nederlander wat er bijzonder is aan 4 en5 mei en iedereen zal antwoorden dat Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zeer belangrijke dagen zijn.
Op 4 mei staat Nederland ‘s avonds uitgebreid stil bij oorlogsslachtoffers. Om 20.00 uur letterlijk, maar ook het randprogramma er om heen. Het trok ook deze week weer miljoenen kijkers voor de buis.
Iedereen toont op deze avond veel respect.
Helaas geldt dat niet voor de Awacs-basis. Tussen 18.30 en 20.30 uur vloog er maar liefst elf keer een toestel over.
Dat uitgerekend een militaire basis geen respect kan opbrengen op het moment dat wij gevallen soldaten en (verzets)helden eren die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Het is arrogantie ten top.

Corona en Awacs vluchten

Vrijwel alles in de wereld ligt ‘op z’n gat’ . Hotels, restaurants, pretparken, speeltuinen: alles is gesloten. Heel veel landen hebben een lockdown, in welke vorm dan ook.
In ons land mogen we gelukkig wel nog naar buiten. Met dit mooie weer kunnen we nog een ommetje door de wijk maken en in de tuin of op het balkon genieten van het mooie weer.
Vakanties zijn niet of nauwelijks meer mogelijk de komende tijd. Ook vliegtuigen staan vrijwel allemaal aan de grond.
Uitgezonderd de vliegtuigen van de AWACS basis. Juist nu we allemaal massaal thuis zitten en de tuin noodgedwongen onze ontspanningsplek is, lijkt het alsof er meer gevlogen wordt dan de periode hiervoor. Rustig in de tuin zitten is er voor veel mensen in Beekdaelen en Brunssum niet bij.
We hebben al het grote gevaar van corona, maar de uitlaatgassen en andere emissies van deze schrootbakken krijgen we er nog eens bovenop.

Brief aan Tweede Kamer

Onderstaande brief is deze week verstuurd naar alle fracties in de Tweede Kamer.

Aan de fracties van de Tweede kamer

Geachte Dames en Heren,

In glasheldere taal (bravo !!) heeft staatssecretaris mevrouw Visser duidelijk gemaakt, tijdens haar werkbezoek op 15 januari 2020 aan Beekdaelen, dat dit kabinet lak heeft aan de volksgezondheids- en milieuproblematiek boven Oostelijk Zuid-Limburg. De 50 jaar oude Boeings blijven, zonder aanpassing, in de lucht tot 2035, er komt geen financiële basis voor een leefbaarheidsfonds en woningisolatie vindt niet plaats.

Deze problematiek dateert vanaf 1980 en de locale bevolking (van het, ná de Randstad, dichtstbevolkte deel van Nederland) heeft definitief alle vertrouwen in de landelijke overheid en ons rechtssysteem verloren. Oordelen van rechters, in het voordeel van de locale slachtoffers, werden door dit kabinet standaard terzijde geschoven. Zelfs het Europees Hof vond drie regels voldoende om de klagende bevolking niet ontvankelijk te verklaren.

Het antwoord van de staatssecretaris is een rechtsstaat onwaardig, het past bij een bananenrepubliek. Er komt geen grootschalig bevolkingsonderzoek naar gezondheidsklachten in de regio,  gerelateerd aan het leefmilieu. Is duidelijkheid voor het kabinet op dit punt ongewenst ?

Overal in Nederland staat het milieu centraal, behalve bij de overlast die Awacs-toestellen boven Zuid-Limburg veroorzaken. Burgers worden gedwongen hun leven zo in te richten dat zij zo min mogelijk het milieu belasten, echter niet Defensie !! Zij staat boven de wet…. Verouderde radarvliegtuigen storten dagelijks  meermaals 110 dB lawaai uit over mensen die bescherming verdienen door hun volksvertegenwoordigers.

Wij rekenen op een inhoudelijke reactie vanuit uw fractie. Onze redenering is “” Wie niet reageert stemt toe”” en is het eens met de werkwijze van dit Randstadkabinet.

Namens de ver. Stop Awacs Overlast

Bezoek staatssecretaris

Woensdag 15 januari was staatssecretaris van defensie Barbara Visser in Schinveld op werkbezoek. Op het programma stond o.a. een gesprek met een aantal partijen, waaronder onze vereniging Stop Awacs.

Hieronder leest u de bijdrage die bestuurslid Hugo Raes heeft ingebracht tijdens dit gespre

Vertrouwen

Vertrouwen heeft in zowel sociale als psychologische zin verschillende connotaties. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen Lees verder

Woensdag 15 januari lawaaidemonstratie

Op woensdag 15 januari komt staatssecretaris van defensie Barbara Visser naar onze regio i.v.m. de AWACS problematiek.
De vereniging STOP AWACS wil in samenwerking met Groenfront een lawaaidemonstratie organiseren als zij arriveert bij het gemeentehuis in Schinveld. Hier heeft zij overleg met diverse bestuurders en ook een afvaardiging van de vereniging STOP AWACS.

De staatssecretaris zal tussen 9.15 en 9.30 uur arriveren bij het gemeentehuis aan de Kloosterlaan. Wij verzoeken zoveel mogelijk mensen om rond 9.00 uur aanwezig te zijn, om te laten zien en horen dat dit probleem nog altijd enorm speelt bij de bevolking.

Ook Groen Links en Partij voor de Dieren zullen tijdens de aankomst van de staatssecretaris demonstreren.