Parkstad eist klimaatrechtvaardigheid

Klimaatcoalitie Parkstad slaat 14 maart klimaatalarm

Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen van Groningen tot Maastricht luid en duidelijk het Klimaatalarm. Ook Klimaatcoalitie Parkstad doet hieraan mee. “Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten kopen…  We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen, maar als de overheid en bedrijven niet voor de mensen en het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. En wij als burgers kunnen 17 maart kiezen voor een overheid die duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit als prioriteiten beschouwt en daarnaar handelt. Daarom slaan wij als klimaatbezorgde burgers in heel Nederland, ook in Heerlen, op 14 maart om 15:00 uur Klimaatalarm”, zegt Lizzie, een woordvoerder van de Klimaatcoalitie. “Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en onze medeburgers erop wijzen dat zij daarvoor kunnen zorgen in het stemhokje”.

Tijdens de manifestatie in Heerlen staan wij vanaf 14.00 op het Van Grunsvenplein stil voor het klimaat. Verschillende mensen zullen speechen, spreken en de medemens inspireren. Zo zal schrijfster en tevens oud-stadsdichter van Heerlen Amber-Helena Reisig een spoken word performance geven en zullen zowel grootouders als scholieren uit Parkstad zich uitspreken over de huidige klimaat situatie.

Veiligheid staat natuurlijk voorop, wij houden ons dus zoals het hele land aan de corona-maatregelen en zullen ervoor zorgen dat de maatregelen gewaarborgd worden. Wij roepen alle inwoners uit Parkstad op zich aan te melden. Ook vanuit huis, balkon of tuin kun je je stem laten horen. En via de landelijke live-uitzending, Klimaatalarm Live, kun je volgen hoe wij verspreid over het hele land het Klimaatalarm slaan. “Alleen samen kunnen wij een eind maken aan de klimaatcrisis en alleen samen kunnen wij een eerlijk klimaatbeleid eisen”. Aanmelden voor de demonstratie kan via klimaatalarm2021.nl.

Klimaatcoalitie Parkstad is een samenwerking tussen Amnesty Parkstad, BLM Parkstad, FNV Parkstad, Grootouders voor het Klimaat, Internationale Socialisten, Parksjtad in Transitie en Extinction Rebellion. Wij bundelen onze krachten, omdat het hoog tijd is om druk uit te oefenen op de lokale gemeenten en om te laten zien dat ook in Parkstad draagvlak is voor een eerlijk klimaatbeleid. Wij hebben eisen opgesteld voor de gemeenten in Parkstad, zodat er na de demonstratie ook daadwerkelijk concrete stappen worden gezet door de beleidsmakers. Zo eisen wij onder andere dat onze gemeenten zorgen voor meer groene banen, een rechtvaardige sociale transitie en dat er, Parkstad-breed, een burgerberaad voor het klimaat komt. “Dus ook ná de verkiezingen zul je nog van Klimaatcoalitie Parkstad horen!”.

Mail voor meer informatie naar klimaatcoalitieparkstad@gmail.com !
Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram onder de naam Klimaatcoalitie Parkstad.

 

Nomineer Schinveldse Bossen als lawaaierigste stiltegebied

Stop Awacs-overlast gaat door……samen met U

De tijd lijkt te hebben stilgestaan door Corona.  Toch zijn we inmiddels  anders gaan kijken tegen de luchtvaart. Studies rond Maastricht Aachen airport hebben een duidelijk beeld gegeven van de gevolgen van het voortzetten of zelfs uitbreiden van  activiteiten: de inkomsten zullen nooit opwegen tegen de verliezen. De schade aan waardedaling van woningen en het gedeeltelijk wegvallen van inkomsten uit toerisme zijn enorm. Een bodemloze put waarvoor de provincie, als enige eigenaar, opdraait. En sluiten is voor haar geen optie.

Ons verzet  begon in 1980 en anno 2020 waren er helaas geen nieuwe ontwikkelingen in onze strijd tegen de overlast door Awacs-toestellen. Overleg is gevoerd via internet en het geplande bezoek van staatssecretaris Visser aan deze regio is komen te vervallen. Zij sloeg al eerder dit jaar de plank volledig mis in Zeeland en ook nu bestond het gevaar dat zij Oostelijk-Zuidlimburg in de kou zou laten staan door met lege handen vanuit Den Haag af te reizen.
Dat willen de vertegenwoordigers van deze regio voorkomen, er moet geld beschikbaar komen, als Defensie geen oplossing te bieden heeft.

Over enkele maanden zijn landelijke verkiezingen en partijen zullen om uw stem vragen. Kies bewust vóór onze gezondheid en het milieu.

Kom, in de komende weken,  in actie om  uw stem  te laten horen door deelname aan de verkiezing voor het lawaaiigste stiltegebied van Nederland. U vindt nadere informatie op de site: nefom.nl

U geeft dan aan in welke gemeente en provincie het genomineerde “’stiltegebied”’ ligt en wie de herriemakers zijn. Sluitingsdatum is 18 januari om 23.00 uur.

Het bestuur van de vereniging Stop Awacs overlast wenst u een gezond 2021 waarin we samen verder gaan in de strijd om de gezondheid en het milieu in deze regio.

Nieuwe F35 gaan oefenen boven Beekdaelen?

de Vereniging Stop Awacs Overlast behartigt uw belangen inzake de bestrijding van overlast door Awacstoestellen.
De schade aan uw gezondheid, ons milieu, ons woongenot en de enorme vervuiling brengen wij voortduren onder de aandacht van de verantwoordelijken in de regering, met wisselend succes.
Welliswaar zijn er bijvoorbeeld minder vluchten, maar de piekgeluiden blijven ver boven hetgeen als gezond wordt geacht, in bijvoorbeeld de arbeids- of verkeerswet.

Er komen volgens het ministerie geen nieuwe motoren, geen nieuwe vliegtuigen en pas in 2035 zit het, voor de huidige  kisten, erop. Dat jaartal betekent echter niet, dat in dát jaar ook de basis definitief zal sluiten!

MAAR alsof de schade aan onze gezondheid en de overlast nog niet extreem genoeg is,

  • wil de minister nog steeds bos kappen,
  • komen er mogelijk nieuwe straaljagers (F35, de JSF) met nóg meer herrie.
  • en krijgt u geen genoegdoening in de vorm van een passende financiële regeling, isolatie of anderszins.
  • kunnen noodzakelijke plannen voor nieuwe vormen van energie (via windmolens) niet gerealiseerd worden.

Genoeg is genoeg, we zijn het zat. De basis kan eerder sluiten en andere werkgelegenheid is vereist.
Dat laten we horen in Den Haag, in de Awacs-commissie en aan onze kamerleden.

Bent u nog geen lid?

Steun ons, wordt lid en doe mee aan onze acties!

Geef je op via: Vereniging Stop Awacs Overlast, Postbus 193, 6440 AD Brunssum of maak rechtstreeks tien euro over op rekening 19ABNA0574398619 met vermelding van uw naam en adres. Zie ook onze site www.stopawacs.nl

Ja  vóór gezondheid, milieu  en woongenot, néé tegen de Awacs!

Laten we dat ook vreedzaam aan de staatsecretaris van Defensie duidelijk maken, bij haar bezoek op  25 november, waarover meer nieuws volgt via onze website en de pers.

 

 

Respectloos

Vraag een willekeurige Nederlander wat er bijzonder is aan 4 en5 mei en iedereen zal antwoorden dat Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zeer belangrijke dagen zijn.
Op 4 mei staat Nederland ‘s avonds uitgebreid stil bij oorlogsslachtoffers. Om 20.00 uur letterlijk, maar ook het randprogramma er om heen. Het trok ook deze week weer miljoenen kijkers voor de buis.
Iedereen toont op deze avond veel respect.
Helaas geldt dat niet voor de Awacs-basis. Tussen 18.30 en 20.30 uur vloog er maar liefst elf keer een toestel over.
Dat uitgerekend een militaire basis geen respect kan opbrengen op het moment dat wij gevallen soldaten en (verzets)helden eren die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Het is arrogantie ten top.

Corona en Awacs vluchten

Vrijwel alles in de wereld ligt ‘op z’n gat’ . Hotels, restaurants, pretparken, speeltuinen: alles is gesloten. Heel veel landen hebben een lockdown, in welke vorm dan ook.
In ons land mogen we gelukkig wel nog naar buiten. Met dit mooie weer kunnen we nog een ommetje door de wijk maken en in de tuin of op het balkon genieten van het mooie weer.
Vakanties zijn niet of nauwelijks meer mogelijk de komende tijd. Ook vliegtuigen staan vrijwel allemaal aan de grond.
Uitgezonderd de vliegtuigen van de AWACS basis. Juist nu we allemaal massaal thuis zitten en de tuin noodgedwongen onze ontspanningsplek is, lijkt het alsof er meer gevlogen wordt dan de periode hiervoor. Rustig in de tuin zitten is er voor veel mensen in Beekdaelen en Brunssum niet bij.
We hebben al het grote gevaar van corona, maar de uitlaatgassen en andere emissies van deze schrootbakken krijgen we er nog eens bovenop.

Brief aan Tweede Kamer

Onderstaande brief is deze week verstuurd naar alle fracties in de Tweede Kamer.

Aan de fracties van de Tweede kamer

Geachte Dames en Heren,

In glasheldere taal (bravo !!) heeft staatssecretaris mevrouw Visser duidelijk gemaakt, tijdens haar werkbezoek op 15 januari 2020 aan Beekdaelen, dat dit kabinet lak heeft aan de volksgezondheids- en milieuproblematiek boven Oostelijk Zuid-Limburg. De 50 jaar oude Boeings blijven, zonder aanpassing, in de lucht tot 2035, er komt geen financiële basis voor een leefbaarheidsfonds en woningisolatie vindt niet plaats.

Deze problematiek dateert vanaf 1980 en de locale bevolking (van het, ná de Randstad, dichtstbevolkte deel van Nederland) heeft definitief alle vertrouwen in de landelijke overheid en ons rechtssysteem verloren. Oordelen van rechters, in het voordeel van de locale slachtoffers, werden door dit kabinet standaard terzijde geschoven. Zelfs het Europees Hof vond drie regels voldoende om de klagende bevolking niet ontvankelijk te verklaren.

Het antwoord van de staatssecretaris is een rechtsstaat onwaardig, het past bij een bananenrepubliek. Er komt geen grootschalig bevolkingsonderzoek naar gezondheidsklachten in de regio,  gerelateerd aan het leefmilieu. Is duidelijkheid voor het kabinet op dit punt ongewenst ?

Overal in Nederland staat het milieu centraal, behalve bij de overlast die Awacs-toestellen boven Zuid-Limburg veroorzaken. Burgers worden gedwongen hun leven zo in te richten dat zij zo min mogelijk het milieu belasten, echter niet Defensie !! Zij staat boven de wet…. Verouderde radarvliegtuigen storten dagelijks  meermaals 110 dB lawaai uit over mensen die bescherming verdienen door hun volksvertegenwoordigers.

Wij rekenen op een inhoudelijke reactie vanuit uw fractie. Onze redenering is “” Wie niet reageert stemt toe”” en is het eens met de werkwijze van dit Randstadkabinet.

Namens de ver. Stop Awacs Overlast