AWACS basis inzet verkiezingstrijd

Met  belangrijke verkiezingen voor de boeg wil een politicus wel eens iets roepen, in de vorm van  een belofte,  om lokale, potentiële, stemmers achter zich te scharen. Kies daarvoor een plaatselijk of regionaal probleem en biedt een  simpele oplossing, applaus verzekerd. Mits……… de spreker, of eventueel een ander partijlid, natuurlijk wel gekozen worden.

De Duitse minister van Defensie bezocht de AWACS-basis in Geilenkirchen en vertelde  aan de pers dat de basis nog zeker tot 2025 open zou blijven, of tot 2030 en mogelijkerwijs zelfs tot 2035. “” Nattevingerwerk”” dus, al is ook 2035  eerder door de NATO genoemd als einddatum voor het in de lucht houden van  de huidige,  sterk verouderde,  toestellen.
De minister baseert dit feit op een eerdere investering van 800 miljoen Euro voor modernisering. En dan ga je de zaak toch niet op korte termijn sluiten nietwaar……

Thomas de Maiziére vergeet echter te vertellen dat een dergelijke beslissing elders genomen  wordt, dat zijn inbreng beperkt is. Hij kan geen enkele garantie bieden m.b.t. het open houden van de basis. Hij kan zelfs niet garanderen dat hij over enkele maanden nog minister van Defensie is.
Het feit dat hij de Franse weigering om mee te betalen aan het opknappen van de start- en landingsbaan “”geen onoplosbaar probleem”” noemt,  wijst erop,  dat de Duitse regering bereid is het ontstane financiële gat te dichten.