AWACS commissievergadering

Hiermede brengen wij onder uw aandacht dat op woensdag 10 december 2014 om 16.30 in het gemeentehuis van Onderbanken weer een commissievergadering gehouden zal worden. De te behandelen punten zijn:

  • Rapportage vliegbaanbewaking vliegbasis Geienkirchen tweede halfjaar 2013
  • Berekening geluidbelasting op Nederlands grondgebied in 2013
  • Halfjaarrapportage vliegbaanbewaking eerste halfjaar 2014
  • Klachtenrapportage Awacs 1e 2e en 3e kwartaal 2014
  • Overzicht woonkernoffenders 1e , 2e , en 3e kwartaal 2014
  • Vervolg gezondheidsonderzoek Awacs vliegbasis Geilenkirchen
  • Ingekomen en uitgaande stukken.

Deze agendapunten zijn ook terug te vinden op de website van de provincie www.limburg.nl (beleid-milieu commissie)

De vergadering is openbaar en kan door eenieder bezocht worden.