AWACS geluid nabootsen bij ministerie

Komende donderdag 26 januari zal actiegroep GroenFront! de extreme geluidsoverlast van overscherende AWACS laten horen voor het ministerie van Defensie in het centrum van Den Haag. Op die dag vergadert de Tweede Kamer over de niet-gehaalde vermindering van de overlast en een mogelijk vliegverbod voor AWACS. “De inwoners van Schinveld worden al 30 jaar geterroriseerd door deze AWACS-overlast. Voor één dag wil GroenFront! de Kamerleden en bewindspersonen laten horen wat de inwoners van Schinveld al decennia voor hun kiezen krijgen”, vertelt GroenFront! activist Peter Polder.

In het centrum van Schinveld en boven de lokale basisschool worden geluidspieken van boven de 110 dB(a) gemeten als gevolg van overscherende AWACS. Donderdag 26 januari zal GroenFront zo’n gemiddelde werkdag in Schinveld nabootsen, zowel qua geluidsvolume als qua aantal vluchten.

Vandaag (dinsdag 17 januari) is een kennisgeving over het protest naar de gemeente Den Haag gestuurd. Ondanks het extreme geluidsniveau wat afgespeeld gaat worden, verwacht GroenFront! dat de gemeente geen bezwaar kan maken. “De Nederlandse overheid laat deze situatie in het centrum van in Schinveld al 30 jaar ongemoeid doorgaan. Het zou van de gekke zijn als dat dan niet voor één dagje in Den Haag zou kunnen. Dat zijn nu eenmaal de lasten die ook bij de lusten horen van een regeringsstad als Den Haag” verduidelijkt Polder.

Bij de kennisgeving zit ook een akoestisch rapport waarin volledig wordt uitgelegd hoe de geluidsoverlast en risico’s voor de volksgezondheid zo veel als mogelijk ingeperkt gaan worden. “We gaan er alles aan doen om het geluid zoveel mogelijk te richten op het Ministerie van Defensie. “We willen de inwoners van Den Haag niet de dupe laten worden van ons protest, we hopen vooral dat Minister Hillen met de
vingers in zijn oren zit, voorbijgangers bieden we oordopjes aan” aldus Polder.

Uiterlijk eind deze week verwacht GroenFront! dat de gemeente Den Haag laat weten geen juridische bezwaren te zien. Mocht de gemeente onredelijke beperkingen opleggen aan het protest dan staat er een advocaat paraat voor mogelijke juridische procedures.

Technische onderbouwing:
Op basis van de officiële geluidmetingen in Schinveld en omgeving gaat GroenFront! het geluid in Den Haag nabootsen. De meeting die gebruikt gaat worden is gedaan op 2 november 2011 bij meetpunt 184 aan de Bouwbergstraat in Schinveld. Op deze dag vlogen in totaal 19 vliegtuigen over, waarvan 11 AWACS. De hoogste geluidspiek was om 13:15 en betrof 111 dB(a). Alle meetingen zijn na te lezen via de website van Geluidsnet

Ter vergelijking:
Op de luidruchtigste plek rond Schiphol worden 13 keer per jaar pieken gemeten van meer als 95 dB(a)a.
In Schinveld wordt elke dag meer dan 10 keer boven de 100 dB(a) gemeten. Elke 3 dB(a) is een verdubbeling van het geluid. De luidruchtigste plek rond Schiphol is NOMOS meetpost 10 aan
de Clusiusstraat in Aalsmeer.