Bezoek staatssecretaris

Woensdag 15 januari was staatssecretaris van defensie Barbara Visser in Schinveld op werkbezoek. Op het programma stond o.a. een gesprek met een aantal partijen, waaronder onze vereniging Stop Awacs.

Hieronder leest u de bijdrage die bestuurslid Hugo Raes heeft ingebracht tijdens dit gespre

Vertrouwen

Vertrouwen heeft in zowel sociale als psychologische zin verschillende connotaties. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen

  • Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep
  • Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan
  • Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt

En van dale omschrijft het als volgt:

  • Geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid.

En waarom zeg ik dit, mevrouw Visser. Heel eenvoudig. Deze ochtend staat in het teken van herstel van vertrouwen. Dit impliceert dat het vertrouwen hier in Beekdaelen kennelijk op enig moment is geschaad. En mevrouw Visser dat klopt. Het vertrouwen in Beekdaelen en de voormalige gemeente Onderbanken en haar inwoners is niet eenmaal maar talloze malen geschaad. Al 40 jaar worden de inwoners van Beekdaelen en Brunssum geterroriseerd door laag overvliegende, herrie makende en  zwaar vervuilende oude boeings 707. En weet u wat het hilarische is. Ze hebben geen enkele functie meer. We worden hier geterroriseerd door een dure, geldverslindende oefenbasis waar piloten hun vlieguren kunnen maken ten koste van mens, dier en milieu. En dat in deze tijd. En nu vraagt u zich natuurlijk af, maar waar komt dan dat geschade vertrouwen vandaan? Dat ga ik u proberen uit te leggen.

In de 40 jaar dat deze herrie nu reeds voortduurt vinden we een overheid (die in mijn ogen haar burgers toch zou moeten beschermen) niet aan de zijde van haar inwoners, maar bevecht ze de belangen van haar eigen inwoners met talloze rechtszaken. Wie terroriseert wie zou je zo kunnen zeggen. Nu ben ik naast Raadslid van de voormalige gemeente Onderbanken, nu Beekdaelen ook bijna 20 jaar bestuurslid van de vereniging Stop Awacs Overlast. Ik weet de aantallen niet meer, maar talloze keren stonden we tegenover elkaar bij de bestuursrechter en uiteindelijk bij de Raad van State. Een achttal zaken won de gemeente vereniging Stop Overlast. En wat deed u? U negeerde de uitspraak en zocht naar nieuwe argumenten om vervolgens een nieuwe procedure te starten. Dit is niet zoals een overheid met haar burgers zou moeten omgaan. Dit is gewoon walgelijk. In een eerder interview heb ik dit ook wel fluwelen dictatuur genoemd.

Vaak horen we het argument, we kunnen er niets aan doen, het is een militaire basis en ook nog in het buitenland. Uw stemrecht binnen de NAVO is misschien beperkter, maar daar waar u wel degelijk invloed op heeft, geeft u ook niet thuis. Ik noem als voorbeeld toch maar de passende regeling. Tot twee toe had u, samen met uw collega’s van IenM de mogelijkheid hier de burgers van Beekdaelen in tegemoet  te komen. Tot twee keer toe hebben we ook hier elkaar bij de Raad van State ontmoet. Vraag, kunt u me uitleggen welke belangen u nu dient?

Ook in de Commissie Awacs Limburg, waar u een aantal afgevaardigden stuurt wordt de zaak eveneens getraineerd. Ik noem als voorbeeld dan toch maar het zogenaamde 4-sporenbeleid. Zonder dit beleid helemaal te willen uitdiepen noem ik 2 elementen uit dit charmeoffensief beleid. 1 het gezondheidsonderzoek en 2. Het leefbaarheidsfonds, waarbij de packagedeal  (klein detail) overigens nog wel wat te kappen bomen waren.  Voor wat betreft het gezondheidsonderzoek worden telkens naar nieuwe argumenten gezocht om er vooral niet mee te starten en het leefbaarheidsfonds? Daar bleek nadat we hier drie jaar in de Commissie Awacs over hebben gesproken, geen euro in te zitten. Niets, nada, nop….lucht, gebakken lucht.

Mevrouw Visser, In de laatste 40 jaar hebben we hier talloze bewindspersonen gezien. Men kwam, luisterde beleefd, knikte begrijpend, sprak zalvende woorden en ze beloofden van alles. En mevrouw Visser, van alle beloftes is niets, maar dan ook helemaal niets terecht gekomen. Tja….geschaad vertrouwen. Mijn vraag aan u is dan ook? Wat komt u hier vandaag doen? En mijn tweede vraag is: wat maakt, dat we u nu wel kunnen vertrouwen?

Dat tot zover over vertrouwen. Voor Beekaelen geldt in ieder geval: Het komt te voet en gaat per dienstauto naar Den Haag.

 

Dan inhoudelijk. Mijn voorgangers spraken al over de enorme geluidsoverlast welke ook door de raad van State wordt onderschreven. 99,5 dBA wordt hier dagelijks gemeten en bij één van de vorige sprekers, de heer Trommelen, zelfs 110 dba. Ik ga hier verder niet meer over uitwijden, want na 40 jaar wordt dit door u en uw ministerie niet erkent. Sterker nog, u wilt dat de gemeente haar bestemmingsplan wijzigt, dat er een invliegfunnnel wordt ingetekend en dat er een obstakelvrije zone komt. Dat betekent dat er wederom bomen worden gekapt, zodat er nog lager gevlogen kan worden, er nog meer brandstof meegenomen kan worden en de geluidsoverlast nog verder toeneemt. Mocht u echt, en ik kan het me bijna niet voorstellen als u alle betogen van vanochtend goed beluisterd, toch tot de conclusie komen dat u door wilt gaan met het kappen van bomen. Volgt u dan de koninklijke weg en wordt het spel zuiver gespeeld of gaat u, als het allemaal niet zo welgevallig is, u eigen gang en gaat u dan, net zal de andere keren illegaal te werk? Dat deed u immers al twee keer. Hoezo vertrouwen…

Wat mij betreft is deze geluidsdiscussie trekken aan een dood paard. Of zie ik dit verkeerd? Mijn vraag is: hoe kijkt u aan tegen deze geluidsoverlast en wat gaat u eraan doen om dit te verminderen of nog beter, helemaal een halt toe te roepen?

Waar ik het wel met u over wil hebben is de vraag hoe deze vervuilende awacsvliegtuigen zich verhouden tot het feit dat Nederland (en niet alleen Nederland) een enorme uitdaging heeft, daar waar het gaat over stikstof en fijnstof. De NOS meldde gisteren dat het kabinet nieuwe maatregelen heeft aangekondigd om stikstof en fijnstof in 2030 met 50 % terug te dringen met als doel 50 % gezondheidswinst te boeken. Dat komt neer op zo’n 4000 tot 5000 minder vroegtijdige sterfgevallen.  De vragen die ik hierbij heb is: Wat vindt u ervan dat de hele wereld zich steeds bewuster wordt waar het gaat om luchtvervuiling/milieubelasting en dat deze verouderde vliegtuigen hier nog steeds nutteloos ons milieu belasten en de gezondheid van onze inwoners in gevaar brengen? Is dit geen laaghangend fruit wanneer het gaat over het terugdringen van het stikstof en fijnstofprobleem? Maar ook:  wat is in uw ogen een mensenleven in Beekdaelen, Brunssum of Parkstad waard?

Gisteren heeft de Europese Commissie de zogenaamde Greendeal gesloten. 1000 miljard wordt er vrijgemaakt. Hierin staat welke klimaatregelingen er wanneer worden genomen. In 2030 moet met dit plan de CO2 uitstoot met minimaal 50 % worden teruggedrongen. Om dat te regelen, moet energie voortaan schoon zijn en moeten energie-intensieve industrieën versneld hun CO2 uitstoot reduceren. Ook in het plan: het planten van bomen.

Kennelijk is dit alles niet van toepassing op onze regio. Wat gebeurd er in Beekdaelen en Brunssum? Hier 1 km vandaan moest een maneges moeten worden verplaatst omdat er teveel poepende paarden zijn en daardoor teveel stikstofuitstoot is. In Vaesrade staat een slagboom op de weg om een handvol auto’s per dag te weren om uitstoot te reduceren en tegelijkertijd bent u hier en vindt u dat er bomen moeten worden gekapt en gaat de vervuiling  door deze kisten maar door en worden we ook nog eens ernstig gehinderd in onze energietransitie. Want tot slot mevrouw Visser….In het Limburgs Dagblad van maandag jl. viel te lezen dat Windmolens, als het aan de Duitste Bundeswehr ligt, niet mogen worden geplaatst in de oostflank van Brunssum, omdat zij mogelijk een obstakel in de aanvliegroute zijn. Beste mevrouw Visser, afrondend. Kunt u me aangeven welke zinloze discussie we hier überhaupt met elkaar voeren?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *