Bezoek van de staatssecretaris van defensie Christophe van der Maat aan Beekdaelen op 16 september 2022

Het zoveeltste bezoek uit Den Haag sinds de heropening van het vliegveld in Geilenkirchen in 1980. Al 42 jaar gaat deze regio gebukt onder de overlast die verouderde Navo-toestellen veroorzaken. Onze Haagse “” volksvertegenwoordigers”” luisteren en vervolgens blijft alles bij het oude, geen strobreed wordt de Awacstoestellen in de weg gelegd.

Onze vereniging mocht slechts met vier leden de raadszaal van Schinnen betreden en onze voorzitter Nico Trommelen voerde het woord en wees op de enorme herrie, het feit dat hier geen vrede gehandhaafd wordt maar geoefend (via rondjes rond de kerk) en dat wij ons zorgen maken over toekomstige stationering van straaljagers van de Navo. Regelmatig zijn die nu al actief.  De piekgeluiden, die wij meten, bedragen 100 dB en meer, niemand kan de herrie ontkennen.

De vertegenwoordigers van defensie verzekerden de aanwezigen dat er géén plannen lagen om straaljagers in Geilenkirchen te stationeren.

Ook het tegemoedkomingsfonds voor deze regio is tot op heden een wassen neus omdat een financiële onderbouwing volledig ontbreekt.

Ton Laeven wees op het volledig ontbreken van vertrouwen in de Haagse overheid, zeker als het om het Awacsdossier gaat. Mocht defensie in de toekomst bomen willen kappen in Schinveld, dan zal deze regio wederom demonstreren. De overlast omvat méér dan geluid maar veroorzaakt ook stress en stress staat aan de basis van vele aandoeningen. 42 jaar overlast is méér dan genoeg, wij zijn de toestellen van de Navo beu en dat al decennia lang.

Christophe van der Maat zei met interesse geluisterd te hebben en over een half jaar verslag te komen doen van stappen die den Haag wil ondernemen. Dit was de enige toezegging van hem tijdens dit bezoek.

Buiten was regelmatig te horen wat het betekent als een Awacstoestel laag over komt vliegen. Via een geluidsinstallatie liet onze vereniging even horen wat voor takkenherrie wij dagelijks moeten verduren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *