Daar gaan we weer!

 

Defensie past haar aanpak aan: geen volledige kaalslag meer, zoals in 2006, waar een stuk Schinveld bos, voor de komende decennia, volledig naar de Filistijnenen werd geholpen, mede door de inzet van zware bosbouwmachines. Nee, nu wordt de kap verpakt als “”onderhoud en beheer””. Want STARO heeft, in opdracht van Defensie, een rapport opgesteld dat de voorgenomen kap plaatst in een groter geheel. Immers ook in de toekomst zal de boomhoogte binnen de funnel een punt van zorg blijven.

Zowel Defensie als STARO geven aan dat er over de uiteindelijke realisatie “‘te praten valt” behalve over het feit dat de funnel maatgevend is voor de hoogte van de bomen. En dus moet er gezaagd gaan worden, helemaal verwijderd of gedeeltelijk. Hoeveel bomen het loodje moeten leggen wordt niet vermeld. Ook is er nog geen duidelijkheid hoe dat zou moeten gebeuren om de schade tot zoveel mogelijk te beperken.

Defensie geeft aan dat het beheer mogelijkerwijs toebedeeld zal worden aan een Natuurorganisatie en dus is Natuurmonumenten supporter van het plan dat STARO opgesteld heeft voor Defensie. Voor beiden geldt immers: wiens brood men eet, wiens taal men spreekt……

De burger in Zuid-Limburg komt niet voor in het plan van Defensie. Sterker nog, bij een verdere kap zal ook ditmaal de overlast nóg meer toenemen. “‘Nauwelijks merkbaar”‘noemt Defensie deze toename en vergeet gemakshalve dat men sowieso een herrie produceert die alle perken te buiten gaat. Dat erkent ook de bestuursrechter echter voor Defensie heeft dat geen gevolgen in hun doen en laten. Er mogen dan wel minder vluchten zijn maar het piekgeluid per vlucht is geen decibel minder geworden.

Wie hoort van de plannen van Defensie voelt zich 10 jaar teruggeplaatst in de tijd. Alsof er tussentijds niets gebeurd is, alsof men nog steeds boven de wet staat en vrij is in het doen en laten en niet vliegt boven een van de dichtstbevolkte gebieden van ons land.

Nu staat ook de eeuwenoude beuk op de nominatie om zijn statige hoogte te verliezen…Blijft Defensie bij haar voornemen dan gaat de beuk erin. Geweldloos zal wederom, op alle niveaus, geprotesteerd worden. Zowel bij rechters als in de schaduw van de bomen in het Schinveldse bos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *