De Binnenvliegregeling

In 2006 had Den Haag niet mee mogen werken aan de kap van zes hectare Schinvelds bos, immers Duitsland en de NAVO hadden al decennia lang geweigerd maatregelen te nemen die de leefsituatie in de Oostelijke Mijnstreek zouden verbeteren. Toen de locale bevolking massaal in opstand kwam schuwde onze overheid zelfs niet om illegale middelen in te zetten.

Die zes hectare bos waren een mogelijkheid om een vuist te maken en zich te scharen achter de slachtoffers die al sinds 1980 te lijden hebben onder de herrie van verouderde Awacs-toestellen.

Den Haag heeft inmiddels, mede dankzij voortdurende acties van de vereniging Stop Awacs, begrepen dat doorgaan met discussiëren, zonder dat er concrete maatregelen uit voortvloeien, nutteloos is. Schoorvoetend ging de Vaste-Kamercommissie voor Defensie in 2008 akkoord met een motie van o.a. Jan de Wit (SP) waarin aangekondigd werd dat de Nederlandse overheid een binnenvliegverbod zou afkondigen als de overlast door geluid niet met 1/3 deel zou zijn verminderd in 2012. Awacstoestellen zouden dan geen gebruik meer mogen maken van het Nederlandse luchtruim.

Typisch voor de partijpolitiek in Den Haag is de discussie of nu 1 januari 2012 of 31 december 2012 maatgevend is en staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) greep onmiddellijk de microfoon en ontraadde de motie omdat Nederlandse militaire toestellen gehinderd zouden kunnen worden bij acties in andere NAVO-landen. Hij zou wel bij andere lidstaten gaan bedelen om een deel van de Awacsvluchten over te nemen en er zou ook gekeken worden of er in ons eigen land ook nog mogelijkheden lagen op andere militaire vliegvelden.

Immers 1/3 minder geluidsoverlast betekent niet dat er andere toestellen komen, of andere motoren,  maar dat er minder vluchten zullen plaatsvinden vanaf Geilenkirchen. De NAVO heeft al eerder aangegeven met de huidige verouderde toestellen tot 2035 te zullen blijven vliegen.

Het herinneren van kamerleden aan hun eerder genomen motie is een van de speerpunten voor

Vereniging Stop Awacs aan het einde van dit jaar, immers 2012 staat voor de deur.

Wij zullen onze stem luid laten horen rekenen daarbij op uw steun,  32 jaar overlast moet stoppen!!