De laffe houding van de overheid

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –
Het is weer zover, het gedraai van de PVDA, maar dat zijn we van deze partij ondertussen wel gewend!
De laffe houding van staatssecretaris  Wilma Mansveld is walgelijk. Ze vind dat alles doorgeschoven moet worden naar het ministerie van defensie. Tevens is ze trots dat de 35 % geluid reductie is behaald .
U bent trots?
Wilt u hier mee zeggen dat de NAVO nog met 2/3, oftewel ruim 2300 vluchten,  mag doorgaan met het terroriseren van de oostelijke mijnstreek?
Hoe laf kun je zijn als overheid? Die zelfde overheid wil mondiaal voorop lopen  op het gebied van bestrijden van milieuvervuilingen. Geluidsmetingen van ver boven de 100 DbA vind de overheid normaal. De overheid die de burger moet beschermen laat die zelfde burger  in de oostelijke mijnstreek in de kou staan
En ze laten het grootste milieudelict van Nederland al meer dan 31 jaar toe.
Al 31 jaar worden we ziek gemaakt door geluidsterrorisme van de NAVO .