Geen toestemming Groent Front voor Actie in den Haag

De actiegroep GroenFront!, bekend van de bezetting van de Schinveldse bossen een aantal jaren geleden, gaat via een kort geding proberen alsnog toestemming te krijgen voor een luidruchtig AWACS-protest in Den Haag. De actiegroep wil met geluidsapparatuur laten horen hoe een doorsnee dag in de gemeenten Onderbanken en Brunssum klinkt. Binnenkort praat de Tweede Kamer met minister Hillen van defensie over de AWACS-overlast. Burgemeester Van Aartsen (VVD) van Den Haag verbood de actie vanwege risico’s voor de volksgezondheid en veiligheid van de Hagenezen. De inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg mogen volgens deze NAVO-hielenlikker blijkbaar wél dagelijks aan die risico’s worden blootgesteld!

Volgens Van Aartsen vormt het nabootsen van de decibellen die de vliegende AWACS-schroothopen dagelijks over Oostelijk Zuid-Limburg uitkotsen een risico voor de gezondheid van mensen. Ook is er vrees voor verstoring van de openbare orde. In een brief laat de burgemeester weten dat bij een protestactie in Den Haag ‘gehoorschade en hevige (schrik)reacties bij aanwezig publiek en verkeersdeelnemers moet worden voorkomen’. GroenFront! mag van de gemeente wel een stand neerzetten en folders uitdelen. Dat is volgens de actiegroep echter onvoldoende. Daarom spant zij ‘zo spoedig mogelijk’ een rechtszaak aan om alsnog toestemming te krijgen.

De actiegroep GroenFront! wil de extreme geluidsoverlast van overscherende AWACS laten horen voor het ministerie van Defensie in het centrum van Den Haag. Donderdag 26 januari vergadert de Tweede Kamer over de niet-gehaalde vermindering van de overlast en een mogelijk vliegverbod voor AWACS. De inwoners van Schinveld worden al ruim 30 jaar geterroriseerd door deze AWACS-overlast. Voor één dag wil GroenFront! de Kamerleden en bewindspersonen laten horen wat de inwoners van Schinveld al decennia voor hun kiezen krijgen. In het centrum van Schinveld en boven de lokale basisschool worden geluidspieken van boven de 110 dB(a) gemeten als gevolg van overscherende AWACS. Donderdag 26 januari wil GroenFront! zo’n gemiddelde werkdag in Schinveld nabootsen, zowel qua geluidsvolume als qua aantal vluchten.

Inmiddels is een kennisgeving over het protest naar de gemeente Den Haag gestuurd. Ondanks het extreme geluidsniveau wat afgespeeld gaat worden, verwacht GroenFront! dat de gemeente geen bezwaar kan maken. De Nederlandse overheid laat deze situatie in het centrum van in Schinveld al 30 jaar ongemoeid. Het zou van de gekke zijn als dat dan niet voor één dagje in Den Haag zou kunnen. Dat zijn nu eenmaal de lasten die ook bij de lusten horen van een regeringsstad als Den Haag.

Bij de kennisgeving zit ook een akoestisch rapport waarin volledig wordt uitgelegd hoe de geluidsoverlast en risico’s voor de volksgezondheid zo veel als mogelijk ingeperkt gaan worden. “We gaan er alles aan doen om het geluid zoveel mogelijk te richten op het Ministerie van Defensie. We willen de inwoners van Den Haag niet de dupe laten worden van ons protest, we hopen vooral dat Minister Hillen met de vingers in zijn oren zit, voorbijgangers bieden we oordopjes aan,” aldus GroenFront!-actievoerder Peter Polder.

Op basis van de officiële geluidmetingen in Schinveld en omgeving gaat GroenFront! het geluid in Den Haag nabootsen. De meeting die gebruikt gaat worden is gedaan op 2 november 2011 bij meetpunt 184 aan de Bouwbergstraat in Schinveld. Op deze dag vlogen in totaal 19 vliegtuigen over, waarvan 11 AWACS. De hoogste geluidspiek was om 13:15 en betrof 111 dB(a). Op de luidruchtigste plek rond Schiphol worden 13 keer per jaar pieken gemeten van meer als 95 dB(a)a. In Schinveld wordt elke dag meer dan 10 keer boven de 100 dB(a) gemeten. Elke 3 dB(a) is een verdubbeling van het geluid.

De Tweede Kamer dreigde eind 2011 het luchtruim voor overvliegende AWACS-vliegtuigen te sluiten. In Nederland vliegen deze radarvliegtuigen geregeld over, tot grote ergernis van bewoners van Zuidoost-Limburg. Ze stijgen op van de nabijgelegen NAVO-basis Geilenkirchen in Duitsland en veroorzaken hinder als stank en geluidsoverlast.

Volgens GroenLinks, PvdA, PVV (!!!) en SP is het duidelijk dat de afspraken die gemaakt zijn, niet worden nageleefd. De overlast moet volgens een Kamermeerderheid per 1 januari 2012 met 35 procent teruggedrongen zijn. Het ziet er naar uit dat dit niet gaat gebeuren. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks noemde de maatregel (sluiting van het luchtruim voor AWACS-roestbakken) destijds “rigoureus”, maar “noodzakelijk”. Zij wil ook dat het bos dat indertijd is gekapt aan de Nederlandse kant van de basis, zo snel mogelijk wordt terug geplant.

In Oostelijk Zuid-Limburg wordt al jarenlang actie gevoerd tegen de AWACS-terreur door de Vereniging STOP Awacs, waarvan ook de GroenLinks-fractie in Echt-Susteren deel uitmaakt, en de inwoners van die regio. Grote bekendheid kregen de actievoerders met de bezetting van de Schinveldse bossen eind 2005-begin 2006. Over deze actie is destijds een boek verschenen van Henri Haenen (“De Slag om de Schinveldse bossen”, uitgeverij TIC Maastricht, ISBN: 90-76043-99-x). In dit boek beschrijft de Roermondse journalist de gebeurtenissen in december 2005 en januari 2006 rond de bezetting van de bossen bij Schinveld. Honderden inwoners van Schinveld en Brunssum probeerden samen met activisten van milieubeweging GroenFront! stand te houden tegen de oprukkende marechaussee. Die veegde de bossen in twee dagen leeg. Daarbij werden 103 mensen gearresteerd. Nog tijdens de ontruiming begonnen houthakkers met het kappen van zes hectare bos. Dat gebeurde op verzoek van de NAVO om vliegende AWACS-schroothopen van de naburige NAVO-vuilnisbelt in Geilenkirchen meer ruimte te geven om te landen en op te stijgen. Het boek doet niet alleen verslag van de gebeurtenissen in het bos, maar ook van de voorgeschiedenis. Hoe de gemeente Onderbanken zich jarenlang verzette tegen de boskap, maar uiteindelijk door toenmalig VVD-minister Dekker van milieu gepasseerd en buitenspel gezet werd. Anderhalf jaar na de kap veroordeelde de Raad van State de Minister om deze daad en vernietigde de kapvergunning. Maar de bomen lagen toen al plat. Ook de destijds door Limburgs oud-Gouverneur Frissen (CDA) en waarnemend burgemeester Zuidgeest (PvdA) van Onderbanken afgekondigde noodverordening werd door de Raad van State resoluut van tafel geveegd als zijnde wetsstrijdig. Het zeer informatieve en hoogst interessante boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van Marcel van Hoorn.