“Gelden in heel ons land overal dezelfde wetten?”

Dat is de vraag waarop de rechter in Roermond  antwoordt moet geven in een zaak die de vereniging Stop AWACS heeft aangespannen tegen de staat.

In een kort geding op 6 februari 2012 verbood de rechter GroenFront om AWACS-motoren in Den Haag te laten klinken, als dat geluid harder zou zijn dan 88 Db. In dat geval zou spraken zijn van gevaar voor de volksgezondheid, was destijds de argumentatie.

Eén dag 89 Db in Den Haag mag niet, maar meer dan 100 Db in Oostelijk Zuid-Limburg is routine, dagelijks en dat al 34 jaar lang!

Reden te meer om ook in dit deel van ons land een dergelijk verbod te stellen, meent de vereniging Stop Awacs.

De zitting zal gehouden worden op 25 november 2014 in de rechtbank van Roermond Willem II singel 67 Roermond.De aanvang is om 11.00 uur.  De zitting is openbaar dus ieder mag deze bijwonen. Wij zijn van mening dat deze zitting belangrijk is voor de vereniging en roepen de leden op om hierbij aanwezig te zijn. U kunt contact opnemen telefonisch of per mail: stopawacs@live.nl . Bij voldoende deelnemers zullen wij een bus in zetten.

Aanmeldingen gaarne vóór 20 november !!