HIER GEBEURT NIETS ONWETTIGS !!!!

Op maandag 21 november diende voor de rechtbank in Maastricht het kort geding dat Brunssummer Nico Trommelen aangespannen had tegen de Staat der Nederlanden. Inzet was een vliegverbod voor Awacstoestellen. Mr. Waelen, de advocaat van Nico Trommelen, verwees herhaaldelijk naar uitspraken van de Raad van State waarin de huidige overlast buitensporig wordt genoemd. Hij stelde dat er geen beschermende maatregelen genomen zijn die hout snijden, dat de Raad van State buitenspel gezet wordt en dat er dus spraken is van verwijtbaar gedrag. Rest een slachtoffer niets anders dan een kort geding.

De landsadvocaat goochelde daarop met kaarten en cijfers waaruit volgens hem duidelijk bleek dat er boven de woning van de eiser niet onwettigs gebeurt. Het gemiddelde geluidsniveau van 57 dB is niet buitengewoon hoog, als daggemiddelde.

Nico Trommelen antwoordde daarop met een citaat van de voorzitter van Stop Awacs, Jac Fijnaut,: “dat is net alsof ik u een klap voor uw kop geef en dan zeg dat die dreun best meevalt als je hem over de hele dag verdeelt”.

Ook liet hij, via een speciaal opgestelde geluidsinstallatie, in de zaal horen hoe een overvliegend Awacstoestel normaliter klinkt.  In de zaal stopten de aanwezigen hierbij hun oren dicht, inclusief de vertegenwoordigers van het ministerie. Nico liet de rechter daarna met een meter in zijn hand zien dat hij zich bewust beperkt had tot een piek van 84 db, terwijl hij boven zijn huis pieken  tot 114db  uitgestort krijgt !! En elke 3 dB erbij betekent een toename van het geluid met 100 % !!

Een bus vol medeslachtoffers, uit Brunssum Onderbanken en Schinnen, was meegereisd en zij allen konden hun oren nauwelijks geloven toen de landsadvocaat stond te beweren dat er niets buitengewoons gebeurt in het luchtruim boven Onderbanken en dat er dus geen enkele aanleiding was voor een geding.

Hoe diep kun je als jurist/ landsadvocaat zakken om je hiervoor te lenen?

Gezien het enorme belang van de uitspraak op 5 december a.s. en de vraag of deze rechter het aandurft om landelijk nieuws te worden op die dag, vragen wij alle slachtoffers met klem om nu al de bon in te vullen voor een invliegverbod via de Haagse politiek.