Informatieavond

De berekening van geluid verandert en wij leggen u graag uit wat dit betekent

Wist u dat geluid rondom luchthavens wordt gemeten? Dat gebeurt veelvuldig omdat het informatie geeft over de impact op de omgeving. Er is een verandering op komst en dat laat niet lang op zich wachten. De meeteenheid gaat dit jaar nog veranderen van Ke naar Lden.

In een notendop: Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder De Peel, de overstap voor van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. De Lden is een algemeen gebruikte maat voor de geluidbelasting door luchtvaart, industrie en weg- en treinverkeer. Als Lden een betrouwbaarder beeld geeft van de geluidsbelasting voor omgeving dan is dat een overtuigende reden voor Defensie om in het vervolg te gaan rekenen in deze meeteenheid.

Wilt u meer weten over deze verandering en wat dit betekent voor De Peel, dan bent u van harte welkom om te komen luisteren naar een presentatie die aan Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van De Peel gegeven wordt. Vervolgens gaan we ook graag in gesprek om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat u begrijpt wat er gaat gebeuren en dat het geen technische briefing wordt die alleen maar vraagtekens oplevert. Uw betrokkenheid speelt daarbij een belangrijk rol!

De informatieavond is op donderdag 21 oktober, om 19.30 uur in hotel Schinvelder Hoeve, Brunssumerstraat 65, 6451 CR Schinveld. Inloop vanaf 19.00 uur.

Op verzoek van Defensie zal de heer Hans van der Vlist leiding geven aan dit gesprek. De heer Hans van der Vlist (1947) was onder meer oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-dijkgraaf. Van 2002 – 2010 was hij op het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu eerst directeur-generaal Milieubeheer en daarna secretaris-generaal. Vervolgens was hij plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke commissie die adviseert over milieueffectrapportages. Hij was tot eind 2020 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is tot 1 oktober dit jaar voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

 

NB: Maatregelen vanwege Covid-19

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 voor horecagelegenheden moeten bezoekers van 14 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen tonen.

Wij zullen bij de ingang van de zaal bezoekers vragen hun naam en emailadres op een lijst te noteren ten behoeve van een bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een onverhoopte besmetting. Deze lijst wordt uiterlijk twee weken na deze bijeenkomst vernietigd.

Deze informatieavond is ook op afstand te volgen via een livestreamverbinding via de volgende link: https://vimeo.com/632686756/fc5c673662

Wilt u op een later moment kennis nemen van wat er op deze informatieavond is gezegd, dan kunt u terecht op https://www.defensie.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking/radarvliegtuigen-bewaken-luchtruim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *