Kort geding

Stop Awacs heeft via de bestuursrechter ( Raad van State) een klinkende overwinning behaald op de Nederlandse overheid: de bomenkap in 2006 was illegaal en VROM moet schadevergoedingen betalen aan de gemeente Onderbanken en de vereniging Stop Awacs.

Nu gaat Nico Trommelen de burgerrechter inschakelen om via een kort geding af te dwingen dat de Awacsvluchten op grond van hun buitensporige herrie moeten stoppen met vliegen. De extreem hoge pieken schaden de gezondheid en de Nederlandse overheid heeft de plicht de gezondheid van haar inwoners te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Na een veroordeling zullen overtredingen aanleiding zijn tot het eisen van een dwangsom.

De eerste keer dat een burger een kort geding aanspant tegen de staat als het gaat om bescherming van zijn gezondheid tegen overlast. Maar hetzelfde geldt voor alle slachtoffers in deze regio.  Volg de berichtgeving en kom, indien mogelijk, naar de zitting waarin Nico het opneemt tegen de herrieveroorzaakende  verouderde toestellen van de NAVO. Wanneer de zaak voor de rechter komt is op dit moment nog niet bekend maar wij zullen U tijdig op de hoogte brengen.