Nieuwjaarswens

Beste leden

Ook in 2014 hebben wij als vereniging dankzij jullie als actieve leden ons werk kunnen verrichten in de strijd tegen de Awacsoverlast en voor een betere gezondheid, milieu en leefomgeving.
Weet u nog die rust in de zomer toen de basis gesloten was vanwege werkzaamheden aan de baan? Je zou het bijna vergeten hoe normaal het is om ongestoord te kunnen genieten van je TV tuin, (telefoon)gesprek of terrasje!

Maar helaas sinds september zijn de kisten weer terug en het lijkt erop dat in onze streek een oorlog woedt in plaats van duizenden kilometers verder. Het verzet moet dus doorgaan en daarom was het geweldig dat we op 25 november weer met een bus vol actieve leden naar de rechtbank in Roermond gingen waar ook de rechter mocht “genieten”van 100 dB!
Of de uitspraak recht breit wat krom is of eindelijk in ons voordeel is moeten we bezien, maar WIJ gaan door en dat kan alleen dankzij uw steun ook in 2015!

Naast deze rechtszaak loopt er namelijk ook nog een procedure voor geldelijke genoegdoening, de zogenaamde compensatie voor alle leed dat we al 30 jaar op ons dak hebben. Helaas speelt de rechtbank in deze met ons een vreemd spel en daar waar eerst haast geboden was, horen we nu in een keer niets. Maar de aanhouder wint en dat zijn wij met zijn allen. Wordt vervolgd dus ook in 2015!

Mocht u denken “dat is het”, neen het bestuur doet natuurlijk nog meer. Zo bereiden we de Awacs commissie mede voor, hebben we mee gewerkt aan de klankbordgroep voor het papieren RIVM Gezondheidsonderzoek dat wat ons betreft snel gevolgd moet worden door een echt onderzoek onder de bevolking en bezoeken we consequent de vergaderingen van de vaste kamer commissie te Den Haag om de politiek de spiegel van overlast, ellende en schade aan de gezondheid voor te houden. Want zoals gezegd op 25 november bij het gerecht, hoe kan het nu dat Den Haag 88 dB verbiedt in het belang van de burgers als Groen Front dat wil laten horen en wij 110 Db moeten accepteren?. Zijn er dan andere wetten in Den Haag als in Limburg, kom op zeg.

Genoeg is genoeg, na 30 jaar kan de basis dicht, dat is een echte oplossing.

Tot slot willen wij u en de uwen prettige feestdagen toewensen en samen gaan we verder omdat David ook Goliath op de knie kreeg.
Een mooi voornemen voor een voorspoedig 2015 voor u allen!

Tot ziens

Namens het bestuur
Jac Fijnaut