Passende regeling

Een hele regio wordt al dertig jaar lang geterroriseerd door geluidsoverlast van verouderde Awacstoestellen van de NAVO.  De Raad van State stelt  gedupeerden in het gelijk en veroordeelt VROM  tot het betalen van vergoedingen aan de gemeente Onderbank en de vereniging Stop Awacs.

Echter de groep gedupeerden is veel groter, heel Zuid-Oostelijk Limburg ondervindt schade.

Net als destijds rond Maastricht-Aachen-Airport moet er een passende regeling komen voor mensen die dagelijks en dat al decennia lang, met aantoonbaar hoge piekbelastingen  geconfronteerd worden. Alleen een passende regeling voor alle gedupeerde burgers is een acceptabele vorm voor het uitbetalen van gelden aan slachtoffers.

Isolatie van woningen blijkt onvoldoende en de overlast wordt alleen gedempt binnenshuis. Dat betekent dat men binnen moet blijven en dat ramen en deuren gesloten moeten zijn, ook bij goed weer.

Voor deze passende regeling voor alle gedupeerden in de regio zullen wij strijden zo lang de basis nog niet definitief gesloten is.