PERSBERICHT PublieksWerk / Geluidsnet

Alle partijen gelijk geïnformeerd via rapportpagina

Geluidsnet Awacs nog eens drie jaar in de lucht

Leiden, 22 december 2010 – Het Geluidsnet Awacs wordt de komende drie jaar uitgebreid met de gemeente Schinnen en voortgezet in de gemeenten Brunssum en Onderbanken, waar het al sinds 2007 in de lucht is. De geluidsmeetgegevens worden voortaan uitgebreider gerapporteerd aan de gemeenten.

De gemeenten hebben dit besloten in samenwerking met de Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, die de voortzetting mede hebben mogelijk gemaakt. De geluidsgegevens worden ook afgenomen door de provincie, het ministerie, de Navo en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium (NLR).

De Zuid-Limburgse gemeenten liggen onder de vliegroutes van het Duitse Navo-vliegveld Geilenkirchen. De AWACS-verkenningstoestellen ondersteunen de onderschepping van vreemde toestellen in het Nederlandse luchtruim, maar zorgen ook voor hoge geluidsniveaus.

GGD en Gezondheid De geluidsdruk in de gemeenten is zeer hoog: in oktober verscheen hierover een rapport1 van GGD Zuid-Limburg, waaraan de metingen van het Geluidsnet Awacs ten grondslag liggen. Hieruit blijkt dat de geluidshinder in de gemeenten gevolgen voor de gezondheid kan hebben, zoals hartinfarcten en verhoogde bloeddruk.

1 http://www.ggdzl.nl/pool/1/documents/GGD-rapport%20risicobeoordeling%20AWACS.pdf