Pleidooi rechtszaak te Roermond 9-6-2016

 

 

Edelachtbare,

38 jaar is een mensenleven.

Wij hebben besloten onze juridische raadsman vandaag thuis te laten.

Wie 38 jaar lang, dag in dag uit, zijn medemens willens en wetens, en in strijd met de hoogste rechterlijke veroordelingen, onduldbare overlast aandoet, begaat ernstig onrecht. Dat mensenleven is dan volledig verziekt. Daarvan is geen herstel of vergoeding meer mogelijk. Als dit, zoals nu is vastgesteld door zijn hoogste rechter, de schuld is van zijn overheid verliest die burger alle geloof in die overheid en in zijn rechters. Er ontstaan dan gevaarlijke situaties, als burgers niet meer geloven in hun rechtstaat, hun rechtsbescherming, hun grondrechten en hun fundamentele rechten. Dat moet men niet willen. Maar wat baten die burgers dan nog Verdragen ter bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden? Wanneer hun gezondheid en welzijn 38 jaar door NATO-vliegtuigen onrechtmatig zijn aangetast en overheid en rechter dat gewoon door laten gaan? Beschermt de NATO dan de burger, of tast zij zelf zijn gezondheid en leefsituatie dagelijks gewoon ongestraft aan, door schending van zijn meest elementaire rechten en bestaansvoorwaarden?

Wat blijft een burger nog over, als overheid en rechter hem na 38 jaar procederen gewoon in de steek laten? Mag men dan verwachten dat hij gewoon nog eens 38 jaar gaat procederen, zoals de overheid nu wil? Van welk mens of welke burger mag men dit eigenlijk eisen of verwachten; en met welk recht?

Edelachtbare, de juridische strijd is gestreden. Na 38 jaar staat onherroepelijk vast dat aan de burger onrechtmatig dagelijks onduldbare overlast wordt aangedaan, die zijn gezondheid en milieu ernstig verziekt. De overheid doet of haar neus bloedt en kondigt aan nog een bosje te gaan kappen, zodat de vliegtuigen nog wat lager over de grond kunnen vliegen. Op herhaald aanbod van de Vereniging om te helpen tot een aanvaardbare regeling te komen wordt zelfs niet meer gereageerd. Nee, men begint gewoon weer van voren af aan, alsof er geen metersdikke dossiers liggen die allemaal al in geding zijn geweest en afgehandeld!

De burgers zijn al hun geloof in overheid, recht, rechtstaat en rechter kwijt. Duizenden beloften hebben zij gehoord, maar in werkelijkheid is nooit iets gedaan en geen grammetje minder aan overlast bezorgd. Integendeel, nog altijd stijgen de dBA’s met de dag, en gaat men voort met het rooien van bossen en weigert men de burger vermindering en compensatie. Nog altijd sluit men hun eigen Vereniging buiten, verzuimt men herplanplicht van gekapt bos en kondigt men alweer een nieuwe kap aan ondanks nog steeds niet nagekomen herplantplicht en preventief handhavingsbevel.

Edelachtbare, vindt u het vreemd dat de burgers u nu verzoeken, neen, eisen dat dit nu eindelijk stopt; en niet morgen, volgende week of volgend jaar, maar nu.

Dit kan echt niet langer.

Daarom eisen zij:

EEN ONMIDDELLIJK VERBOD VAN TOEGANG TOT HET NEDERLANDS LUCHTRUIM VAN ALLE AWACS-VLUCHTEN MET EEN GELUIDSBELASTING VAN MEER DAN 88 Dba,

OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM VAN € 100.000 PER OVERTREDING,

MET INGANG VAN ÉÉN WEEK NA DEZE UITSPRAAK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *