Rechtzaak 12 mei in Maastricht

Sinds de oprichting van vereniging Stop AWACS Overlast heeft deze zich ingezet om de onrechtvaardige situatie, het vliegen met wereldwijd verboden vliegtuigen, aan de kaak te stellen. Deze situatie werd in 2006 nog eens verergerd door het kappen van 6 ha bos waardoor de vliegtuigen lager en langer over het dichtbevolkte gebied van Schinveld en Brunssum konden vliegen.

In 2007 en in 2010 werd door het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, uitgesproken dat er sprake is van een ernstig overbelaste situatie en het ministerie heeft dit ook niet betwist.
Ook In de brief van 21 december 2006 aan de Kamer geeft  staatssecretaris van Geel  toe dat er sprake is van ernstige geluidsoverlast maar dat afdoende isolatie veel te duur zou zijn.

In een op 26 januari 2012 door GroenFront geplande manifestatie in het centrum van Den Haag, het een dag laten horen wat de burgers van Schinveld iedere dag horen, werd dit in een kort geding verboden. Door een deskundige van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening werd bepaald dat er maximaal 88 dB zou mogen worden
geproduceerd. Gebruikmakend van deze uitspraak heeft de vereniging hierover
een rechtszaak aangespannen om hier een gelijkwaardige situatie te handhaven. Deze zal worden gehouden op maandag 12 mei om 9.30 uur in de rechtbank van Maastricht. De zitting is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond.