STOP AWACS boekt succes

Door voortdurend de Haagse politiek te confronteren met de Awacsproblematiek heeft Stop Awacs, via een motie van de Kamerleden Neperus en Jansen, bereikt, dat het aantal vluchten vanaf Geilenkirchen, in 2012, met ruim een derde verminderd is.

Militairen die teruggefloten worden door burgers, dat doet de Navo pijn, beperkt hen en doet vragen opkomen over de toekomstperspectieven van de huidige basis.

Nu weten we niet of dit een moment opname was of toeval , we zullen dit natuurlijk van jaar tot jaar in de gaten houden. De Navo en de Awacs Basis is namelijk een zeer onbetrouwbare partner.

Er zijn wel 35 % minder vluchten maar de overlast blijft een gegeven, wij zijn dan ook van mening dat het 35% minder vluchten moeten zijn, maar ook 35% minder geluid.
met andere woorden van 106 DbA naar 69 DbA

Stop Awacs gaat nog steeds voor een volledige sluiting, via het voeren van overleg, processen, lobbyen en grote actiebereidheid. 35% minder vluchten zien wij dan ook als een belangrijke, eerste stap, naar definitieve beëindiging van meer dan 30 jaar overlast voor de burgerbevolking in deze regio