Vereniging Stop Awacs akkoord met twee ton

Vereniging “Stop AWACS” akkoord met twee ton van ministerie

Dit is de kop in de kranten van vandaag…

De laatste maanden was het in de beleving van velen rustig rondom onze vereniging. Niets is echter minder waar. Sinds de uitspraak van de Raad van State in april 2010, waarin is uitgesproken dat de bomen kap in 2006 onrechtmatig was, is de vereniging in overleg met het ministerie over een mogelijke schadevergoeding. De Raad van State had immers bepaald dat we moesten proberen om er met het ministerie van Vrom uit te komen en gaf partijen hier uiterlijk een jaar de tijd voor. Hier volgt een korte terugblik.

Op 7 april 2010 heeft de vereniging een verzoek voor schadevergoeding ingediend bij de Raad van State. Dit om de gemaakte juridische kosten die verband hielden met de Nimby-procedure te verhalen. Begin augustus 2010(in de vakantieperiode) kwam er het verzoek om de onderbouwing van de gemaakte kosten voor 15 september  in te dienen. Nadat door Prof. Tak uitstel was aangevraagd moest voor 15 oktober de onderbouwing worden ingestuurd. Op 10 oktober 2010 heeft het bestuur deze onderbouwing naar het Ministerie gestuurd. Vanaf die tijd is er van het ministerie niets meer vernomen.

In Januari 2011 is er een rappel naar datzelfde ministerie gestuurd met het verzoek om te reageren op de ingediende claim. Op 11 februari kreeg het bestuur van de vereniging een overeenkomst overhandigd en werd er duidelijk gemaakt dat dit niet onderhandelbaar zou zijn. Deze overeenkomst zou vóór 1 april 2011 ondertekend moeten worden. De vereniging had toen nog maar 6 weken tijd om hier een goed afgewogen besluit in te nemen. Al snel werd duidelijk dat over de hoogte van het bedrag in ieder geval niet onderhandeld kon worden. Op 24 februari heeft het bestuur in de ledenvergadering een toelichting gegeven over de status van de onderhandelingen.

Het was echter onmogelijk om binnen deze korte tijd een goede afweging te maken en werd in het bestuur besloten om alsnog de Raad van State een uitspraak te laten doen. Dit was immers de afspraak als we er met het Ministerie niet uit zouden komen. Deze zitting bij de Raad van State zou aanstaande dinsdag (21 juni) plaatsvinden. Gisteravond (donderdag 16 juni) heeft het bestuur, nadat de door de vereniging  gewenste juridische aanpassingen akkoord waren, besloten om de overeenkomst te tekenen. De belangrijkste afwegingen waren dat we juridisch verder kunnen met een redelijk gevulde kas. Dit alles in het belang van onze leden en de inwoners van Onderbanken en omstreken.

De vereniging zal het bedrag gaan gebruiken voor nieuwe te volgen procedures (o.a. het Europese Hof voor de Rechten van de Mens)en zal verder gaan met haar doelstelling:  terugdringen van de overlast dus….sluiting van de basis.