Verslag Rechtszaak 9 juni 2016 Te Roermond

Soms lijkt de tijd stil te staan….

Dat gevoel kregen de bestuursleden van de vereniging Stop Awacs op donderdag 9 juni tijdens de zitting bij de Rechtbank in Roermond waar de vereniging de stopzetting eist van Awacsvluchten, boven Nederland, met méér dan 88dB geluidsoverlast. Voor elke overtreding vraagt zij een boete van Euro 100.000

De landsadvocaat, namens Defensie, vroeg zich af waarom de vereniging deze eis op dit moment stelt, hij zag daartoe geen aanleiding. Defensie had zich in de afgelopen jaren immers ingezet voor vermindering van de overlast en was daarin geslaagd door het aantal vluchten terug te dringen met 30%. Ook het aantal decibel zou niet toegenomen zijn en de vraag was, volgens hem, of de situatie in Onderbanken wel zó uitzonderlijk is, dat een dergelijk verzoek gehonoreerd zou moeten worden. Immers, op Schiphol zijn er een veelvoud van het huidige aantal Awacsvluchten boven Oostelijk-Zuidlimburg.

Zes bestuursleden konden hun oren nauwelijks geloven. Dit soort argumenten horen wij al 38 jaar en in ” pappen en nathouden” toont Den Haag zich heer en meester. Niet ingaan op elke suggestie om de overlast te verminderen, verklaren dat men door wil gaan met vliegen met deze toestellen tot 2032 en dat er een nieuwe bomenkap noodzakelijk is. De uitspraken van de RvS worden door de twee ministeries “bestudeerd”.

De piekgeluiden zijn buitensporig hoog en recente metingen tonen aan dat er zelfs spraken is van een stijging. De situatie is dusdanig dat de minister toegeeft dat afdoende isolatie onmogelijk is.

De vier uitspraken van de Raad van Staten stellen de vereniging in het gelijk, op alle fronten. De hoogste bestuursrechter heeft een definitief oordeel geveld (waartegen geen beroep mogelijk is) en precies aangegeven waaraan de ministeries van I&M en Defensie zich te houden hebben. Echter deze twee ministeries trekken een zakdoek en doen alsof hun neus bloedt. Om te voorkomen dat de uitspraken van de RvS wederom op de lange baan geschoven worden, heeft Stop Awacs stopzetting van de vluchten gevraagd door sluiting van het Nederlandse luchtruim voor deze toestellen. Als alternatief heeft de NAVO ook nog de mogelijkheid de toestellen te verplaatsen naar een ander vliegveld, iets wat ook gebeurde toen werkzaamheden aan de baan noodzakelijk waren.

De rechter geeft aan moeite te hebben met zijn beoordeling van het verzoek vanwege de vergaande consequenties. Vóór vrijdag 17 juni zal hij een uitspraak doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *