Vragen over AWACS versus vlucht MH17

Zoals bekend is AWACS in 1982 in Geilenkirchen  operationeel geworden om de toen oostelijke grens te bewaken ten tijde van de koude oorlog. Sinds het einde van de koude oorlog worden deze vliegtuigen ingezet in conflictgebieden maar ook  om bij voorbeeld het paus bezoek of een wereldkampioenschap te bewaken. Dit heeft in het verleden niet weten te voorkomen dat er toch aanslagen gepleegd werden zoals in Madrid en Londen.

Iedere keer opnieuw wordt er verkondigt dat deze vliegtuigen  het belang en de veiligheid van Europa dienen. Daarvoor worden regelmatig de in het vliegtuig aanwezige systemen  geüpdatet om aan het vooromschreven belang het hoofd te bieden. De oorlog in de Ukraine is een bedreiging voor het westen en Europa een conflictgebied dus moet men aannemen dat hier de inzet van AWACS op zijn plaats is.

De vragen die er nu gesteld worden zijn WAAR WAREN DE AWACS TOESTELLEN ?? Waren zij wel actief in dit  gebied? Hadden zij deze ramp kunnen voorkomen door de burgerluchtvaart te waarschuwen over de aanwezigheid van raketinstallaties?  Wat hebben zij gezien van dit incident? Of ging hen dit te snel voor het systeem?

AWACS heeft de mogelijkheid om binnen een straal van 500 Km  posities en grondverplaatsingen van personen, groepen, militairen voertuigen, tanks, raketinstallaties radarstations en ander militair apparatuur tot op hele kleine grondoppervlakken in beeld te krijgen, te registreren en op database op te slaan. Hebben zij niet de bewegingen van de Ukrainse en Russische acties geregistreerd? En hebben zij dan niet de verplichting om dit aan de burgerluchtvaart bekend te maken en hun te waarschuwen over de gevaren ? DAT is toch Europese veiligheid! Het blijkt een gesloten wereldje te zijn die helemaal geen verantwoording aflegt naar hun financiers de belastingbetaler. En als hun systeem verouderd is en niet meer aan de hightech moderne doelstelling voldoet moet je je dan niet afvragen waarom doorgaan met de dagelijkse oefenvluchten ten koste van milieu en gezondheid van de burgers rondom  vliegveld Geilenkirchen?

Het bevreemd de leden dat we van de normaal zo perswillige basis niets vernemen. De vragen die gesteld worden zijn is dit nog wel een effectief en efficiënt systeem in de huidige moderne oorlogsvoering?  Zijn ze wel in staat afgevuurde SAL raketten te registreren en te volgen? Kunnen zij wel de raketinstallaties en andere vernietigingswapens op de grond lokaliseren en volgen bij verplaatsing?

Ook vragen wij ons af hoe kostbaar de hele  AWACS inzet  is nu deze ramp niet voorkomen is ondanks de hoeveelheid personeel direct en indirect voor elk toestel en het operationeel houden per dag t.o.v. het brandstofverbruik en refuling door tankvliegtuigen.  Is het systeem gefinancierd door alle ( belastingbetalers) NATO landen waarvan bij herhaling gezegd wordt dat dit is voor de Europese veiligheid nog wel datgene wat men ons voorhoudt? Doorgaan op deze weg voorziet wel voor het in stand houden van internationaal heel duur militair werkgelegenheidsprogramma en waarvoor de voor de hand liggende vraag is hoe lang nog?

Een kritische analyse van de inzet bij missies in de achterliggende jaren in allerlei gebieden zou wel eens tot de conclusie kunnen leiden dat we dringend op korte termijn naar inzet van andere middelen of methodes moeten overgaan wellicht  zonder inzet van AWACS omdat het ruim bewaakt wordt met satellietsystemen. Een onderzoek naar nut en noodzaak zou hier op zijn plaats zijn gezien de trieste gang van zaken waarbij onze gedachten uitgaan naar slachtoffers en nabestaanden.